Лист ЦК Профспілки до Верховної Ради України стосовно мінімальних соціальних стандартів

04.11.2009 № 02-5/445 Голові Верховної Ради України
В.М.Литвину

Шановний Володимире Михайловичу !

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається до Вас від імені двохмільйонного загону спілчан стосовно нагальної необхідності внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та передбачення відповідних видатків у Державному бюджеті України на 2010 рік у зв’язку із прийняттям Закону України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20 жовтня 2009 року N 1646-VI.
Запроваджений з грудня 2008 року механізм визначення розмірів посадових окладів працівників освіти, як і всієї бюджетної сфери, практично призвів до «замороження» заробітної плати освітян, порушення міжпосадових співвідношень в оплаті праці педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших висококваліфікованих працівників галузі, а також до ліквідації диференціації розмірів оплати праці за посадами працівників, віднесених до 1-3 тарифних розрядів.
На тлі значної інфляції середня заробітна плата працівників галузі зросла за період з жовтня 2008 року по вересень 2009 року з 1605 грн. до 1642 грн., або лише на 37 грн., що нижче суми індексації заробітку у зв’язку із інфляцією.
Зволікання з внесенням змін до Держбюджету на 2009 рік та фінансова незабезпеченість видатками у наступному році призведе до зрівнялівки в оплаті праці працівників, посади яких віднесено до 1-6 тарифних розрядів, та погіршення ситуації з рівнем оплати праці кваліфікованих фахівців та робітників, які виконують прості некваліфіковані роботи.
У зв’язку з зазначеним просимо Вас, шановний Володимире Михайловичу, а також народних депутатів України підтримати позицію спілчан та вжити заходів для передбачення видатків на освіту в обсягах, необхідних для встановлення з 1 листопада 2009 року посадового окладу працівника першого тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати та забезпечення міжпосадових співвідношень розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників галузі за всіма розрядами Єдиної тарифної сітки, виходячи із розміру мінімальної заробітної плати.
Реалізація таких пропозицій створить передумови для поступового наближення рівня оплати праці освітян до гарантованого ст.. 57 Закону України «Про освіту» розміру, сприятиме підвищенню престижу педагогічної праці, а головне – підвищить ступінь довіри працівників освіти до вищих органів законодавчої влади.

З глибокою повагою
Голова Профспілки Л.С.Сачков

Схожі публікації


Догори