Упорядкування умов оплати праці на основі ЄТС за наслідками інформації Рахункової палати України (повністю лист Рахункової палат України у розділі "Листи міністерств, відомств України"

Представники Профспілки працівників освіти і науки України 25 лютого 2009 року взяли участь у засіданні робочої групи під керівництвом Голови підкомітету з питань заробітної плати, індексації і компенсації грошових доходів населення та колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин Комітету з питань соціальної політики і праці Верховної Ради України, народного депутата України Марущенка В.С., на якій розглядалося питання прийняття рішення стосовно інформації Рахункової палати України про результати аналізу упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки.

Щодо результативності оплати праці на основі ЄТС Профспілкою зокрема зауважено, що її запровадження дозволило в лише в деякій мірі відновити зруйновані міжпосадові співвідношення у рівнях оплати праці працівників бюджетної сфери. Співвідношень, яких було досягнуто впродовж 1994-1996 років у зв’язку із запровадженням державних гарантій у рівнях посадових окладів педагогічних, науково-педагогічних, наукових, медичних працівників, працівників культури, допоки не досягнуто.

Крім того, внесено пропозиції в рішенні Комітету з питань соціальної політики і праці рекомендувати Кабінету Міністрів України скасувати постанови від 25.10.2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ», від 26.11.2008 р. № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу», від 20.12.2008 № 1117 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939, а також вжити заходів для поступового наближення розмірів оплати праці працівників освіти, науки, охорони здоров’я, культури до законодавчо гарантованого рівня, запровадження оплати праці працівників бюджетної сфери на основі ЄТС стосовно загальних (наскрізних) професій посад.

Підтримано пропозиції щодо необхідності вжиття Кабінетом Міністрів заходів для встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати та внесення відповідних змін до статті 55 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та постанови КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери". При удосконаленні умов оплати праці забезпечити єдині засади умов оплати праці працівників закладів (установ), яким надано статус національних. Наголошувалось також на необхідності розробки та затвердження кваліфікаційних характеристик посад працівників галузі освіти.

Управління соціально-економічного захисту
0
27 лютого 2009
7 465

Схожі публікації


Догори