Про пропозиції до проекту рішення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політи та праці щодо упорядкування оплати праці на основі ЄТС від 9.02.2009 р. № 52-СПО

СПІЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН
всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення переговорів, укладення Генеральної угоди на 2008-2009 рр., здійснення контролю і забезпечення її виконання

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01012, КИЇВ – 12, майдан Незалежності, 2
Тел. 279-45-86, факси 278-06-17, 279-10-97
“_9__”__лютого_____2009 р. №_52___-СПО

Про пропозиції до проекту рішення Комітету

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці

Направляємо пропозиції до проекту рішення, яке планується прийняти на засіданні Комітету під час розгляду інформації Рахункової палати України від 26.12.2008р. «Про результати аналізу упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки».
Пропонуємо до постановляючої частини рішення включити наступне:

1. Визнати, що Кабінетом Міністрів України умови оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки встановлювались впродовж 2005-2008 років необ’єктивно і безсистемно, що призвело до порушення міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень та міжгалузевих співвідношень в оплаті праці. Крім того, з грудня 2008 року базовий оклад (ставка) працівника першого тарифного розряду за ЄТС протиправно встановлено у розмірі нижчому за мінімальну заробітну плату.

2. Запропонувати Кабінету Міністрів України:
- скасувати постанови Кабінету Міністрів України від 25.10.2008р. №939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери», від 20.12.2008р. № 1117 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002р. №1298 і від 25 жовтня 2008р. №939»;

- забезпечити встановлення з 1 січня 2009 року посадовий оклад (тарифну ставку) працівника першого тарифного розряду, який закладено в основу ЄТС, у розмірі законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати шляхом внесенням змін до статті 55 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»;
- при встановленні працівникам тарифних розрядів за ЄТС враховувати кваліфікаційні вимоги до професійного рівня відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці», відповідно до якої розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці.

3. Запропонувати Кабінету Міністрів України при внесенні змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»:
- передбачити запровадження мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму у розрахунку на працездатну особу з 01.06. 2009р.;
- переглянути розмір прожиткового мінімуму, забезпечивши врахування реального рівня цін і тарифів;
- реалізувати норми з оплати праці, встановлені ст. 57 Закону України “Про освіту”, ст. 77 «ж» Основ законодавства України про охорону здоров’я, ст. 28 Основ законодавства України про культуру, ст. 23 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», передбачивши відповідні видатки для фінансового забезпечення оплати праці працівників бюджетної сфери.

Повідомляємо, що у засіданні Комітету від профспілок візьмуть участь:
1. Осовий Григорій Васильович Заступник Голови ФПУ.
2. Коваль Вікторія Миколаївна Голова ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України.
3. Башкірєва Галина Миколаївна Заступник голови ЦР профспілки працівників соціальної сфери України.
4. Гурневич Валентина Володимирівна Зав. відділом захисту економічних прав та інтересів трудящих ЦК профспілки держустанов України.
5. Трубайчук Олена Михайлівна Заступник голови ЦК профспілки працівників культури України.
6. Труханов Георгій Федорович Заступник голови ЦК працівників освіти і науки України.
7. Оверковський Богдан Миколайович Зав. відділом управління з питань економічного захисту апарату ФПУ.09.02.2009 № 02-7 / 62 Федерація профспілок України

Щодо упорядкування умов оплати праці працівників на основі ЄТС

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України поділяє позицію Рахункової палати України, висловлену у листі від 26 грудня 2008 року «Про результати аналізу упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки», стосовно відсутності системності та наявності суб’єктивізму при визначенні умов оплати праці працівників на основі ЄТС.

Галузева Профспілка завжди розглядала запровадження оплати праці освітян на основі ЄТС як вимушений тимчасовий захід в умовах обмежених фінансових ресурсів. При цьому неодноразово вносились пропозиції про те, що ЄТС може бути запроваджена лише за наступних умов:
- встановлення ставки працівника першого тарифного розряду не нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати,
- запровадження механізмів перегляду посадових окладів, які б забезпечували відповідну диференціацію заробітної плати працівників різної кваліфікації, враховуючи складеність праці, посилили мотиваційні функції заробітної плати,
- забезпечення законодавчих норм, зокрема ст.57 Закону України «Про освіту» щодо розміру посадових окладів педагогічних, науково-педагогічних працівників, заробітної плати спеціалістів освіти.

Практика забезпечення оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки як на початку 90-х років, так і в період з 1 вересня 2005 року до сьогоднішнього дня засвідчила, що основним негативним наслідком застосування зазначеної системи є можливість постійного втручання в механізми її реалізації.

Підтвердження зазначеного є, зокрема, застосування коригуючих (регресних, понижуючих) коефіцієнтів, ситуативна зміна підходів щодо встановлення розміру посадового окладу за першим тарифним розрядом, зміна в бік погіршення міжпосадових співвідношень, суб’єктивне встановлення тарифних коефіцієнтів окремим категоріям працівників (про що йдеться в матеріалах Рахункової палати України ) тощо.

Зважаючи на викладене, ЦК Профспілки вважає, що в рішенні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці мають бути враховані зазначені зауваження, зокрема відображено питання щодо зобов’язань Уряду забезпечити відповідність рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників та спеціалістів установ і закладів освіти гарантіям, встановленим статтею 57 Закону України «Про освіту» в редакції, що діяла до внесення змін Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», а науковим працівникам – нормам, встановленим статтею 23 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Вважаємо, що оплата праці на основі ЄТС можлива щодо працівників наскрізних професій, зокрема прибиральників приміщень, двірників, сторожів, машиністів з прання білизни, комірників, кастелянок, касирів, інспекторів тощо із забезпеченням розміру першого тарифного розряду не нижче розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу.

Крім того, в рішенні доцільно відобразити позицію щодо фінансового забезпечення оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі галузі освіти, відповідними видатками Державного бюджету на відповідні роки.

Про участь конкретних представників Профспілки у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці буде повідомлено в терміни, наближені до дати цього засідання.

Заступник Голови Профспілки Г.Ф.Труханов
0
18 лютого 2009
5 480

Схожі публікації


Догори