Про посилення ролі профспілок в питаннях соціально-економічного захисту осіб, які навчаються

До №6660 від 06.07.2010р., н.д. А.Пінчук

Верховна Рада України

Відповідно до статті 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та доручення Голови Верховної Ради України В.Литвина Комітет з питань соціальної політики та праці 22 вересня 2010 року розглянув законопроект про внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо посилення правового та соціально-економічного захисту студентів (реєстр.№6660 від 06.07.2010 р.), поданий народним депутатом України А.Пінчуком.
Проектом передбачається поширити норми Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» на осіб, які навчаються.
У зв’язку з цим автор пропонує доповнити чинний Закон новою статтею 21-1 стосовно повноважень профспілок, їх об’єднань щодо захисту прав цієї категорії громадян. Зокрема, профспілки, їх об’єднання беруть участь у формуванні обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, погоджують проекти нормативно-правових актів стосовно осіб, які навчаються, їх соціально-економічного захисту, в тому числі при встановленні розмірів стипендій, соціальних виплат тощо.
Змінами, які вносяться до статей 20, 24, 37 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» надається право профспілкам, їх об’єднанням на ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів і угод від імені осіб, які навчаються, а також брати участь в управлінні державним соціальним страхуванням в якості представників осіб, які навчаються.
Пропонується доповнити статтю 44 нормою щодо відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу у розмірах не менше ніж 0,3 відсотка стипендіального фонду.
Комітет, підтримуючи законодавчу ініціативу, спрямовану на удосконалення колективно-договірного врегулювання соціально-економічних інтересів осіб, які навчаються, водночас, вважає за необхідне зазначити наступне.
Ряд положень законопроекту потребують узгодження з принципами конвенцій МОП та окремими законами України.
Члени Комітету погоджуються з висновками Міністерства юстиції України, Міністерства праці та соціальної політики України, що надання права профспілкам, їх об’єднанням на ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів і угод від імені осіб, які навчаються, не узгоджується з положеннями Конвенції МОП № 98 про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів та Конвенції МОП № 154 про сприяння колективним переговорам.
Зазначені положення Конвенцій кореспондуються з принципами Закону України «Про колективні договори і угоди», який визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників, тобто відносини у галузі навчання не є предметом колективно-договірного регулювання.
Міністерство фінансів України не підтримує законопроект і вважає, що внесення змін до статті 44 в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу у розмірах не менше ніж 0,3 відсотка стипендіального фонду призведе до необхідності вишукання додаткових асигнувань.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку зазначає, що законопроект потребує доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.
Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство юстиції України проект Закону не підтримують.
Міністерство освіти України надало пропозиції до законопроекту.
Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту повідомило про відсутність пропозицій до проекту Закону.
Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення переговорів, укладення Генерального угоди на 2008-2009 рр., здійснення контролю і забезпечення її виконання зазначив, що зауважень та пропозицій до проекту не має.
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні вважає, що внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» є недоцільним і пропонує автору зняти його з розгляду.
Центральний комітет профспілки працівників освіти і науки України підтримує законопроект.
Враховуючи те, що запропоновані зміни до чинного законодавства спрямовані на посилення ролі первинних профспілкових організацій студентів при відстоюванні соціально-економічних прав та інтересів осіб, які навчаються, на сьогодні є вкрай актуальними, Комітет вважає за потрібне рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» законопроект про внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо посилення правового та соціально-економічного захисту студентів (реєстр. №6660 від 06.07.2010р.), поданий народним депутатом України А.Пінчуком, прийняти за основу.
Співдоповідачем від Комітету на сесії Верховної Ради України з зазначеного питання визначено Голову Комітету, народного депутата України Хара В.Г.
Проект постанови Верховної Ради України додається.

Голова Комітету В.Хара
0
23 вересня 2010
5 025
---

Схожі публікації


Догори