На звернення делегатів VII з'їзду Профспілки до Верховної Ради України щодо видатків на освіту в проекті бюджету на 2011 рік отримано відповідь з Мінфіну

На звернення делегатів VII з'їзду Профспілки до Верховної Ради України щодо затвердження в Державному бюджеті України на 2011 рік видатків на освіту в обсягах відповідно до ст. 61 Закону України «Про освіту», визначення посадових окладів за всіма розрядами ЄТС із застосуванням величини першого тарифного розряду не нижче мінімальної заробітної плати, наближення рівня заробітної плати працівників освіти до гарантій ст.57 цього закону, встановлення єдиних підходів для підвищення престижу педагогічної праці всіх педагогічних та науково-педагогічних працівників шляхом нарахування їм 20-ти відсоткової надбавки, підвищення рівня оплати праці працівників місцевих органів управління освіти і науки, реалізацію права педагогів сільської місцевості на безоплатне користування житлом з опаленням та освітленням, а також прийняття закону про встановлення рівня пенсій педагогічним працівникам в розмірі 80-90 відсотків заробітної плати відповідно до положень Національної доктрини розвитку освіти, за дорученням Кабінету Міністрів України Міністерство фінансів України повідомило, що надання державних соціальних гарантій та поліпшення соціального захисту працівників освіти здійснюється комплексно, виходячи з соціально-економічного становища країни та фінансових можливостей державного бюджету України.

Схожі публікації


Догори