Звернення ЦК Профспілки до Голови Комітету ВРУ з питань бюджету

Голові Комітету з питань бюджету Верховної Ради України
М.І. Деркачу
Лист від 18.10.2010 № 02-5/498

Шановний Миколо Івановичу !

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається до Вас з приводу необхідності забезпечення трудових та соціально-економічних прав, гарантій, пільг освітянам.
Прийняття Урядом постанов від 12.05.2010 р. № 337, від 30.06.2010 р. № 518 засвідчує про збереження тенденції встановлення базового посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у фіксованому розмірі, значно меншому від мінімальної заробітної плати. Дедалі збільшується розрив між діючим рівнем посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників та гарантованим ст. 57 Закону «Про освіту». На даний час їх середній розмір становить відповідно 36 та 42 відсотки від законодавчо гарантованого, складаючи відповідно - 1123 та 1949 грн., проти заробітної плати працівників промисловості в сумі 2684 грн. Встановленням однакових окладів працівникам, посади яких віднесено до 1-7 тарифних розрядів, знівельовано закладену в основу ЄТС диференціацію в оплаті праці професіоналів і робітників та розбалансовано систему оплати праці в галузі освіти, як і в цілому в бюджетній сфері.
В презентованому Урядом проекті Державного бюджету України на 2011 рік закладені параметри для встановлення посадових окладів за всіма розрядами ЄТС у розмірі від 613 до 654 гривень, що складає лише 65 відсотків від запланованої величини мінімальної заробітної плати. Їх запровадження спричинить щомісячну втрату кожним педагогом третини заробітку.
До заниження оцінки роботи педагогічних працівників дошкільних, позашкільних навчальних закладів, методистів, педагогів-організаторів, інших педагогічних, а також науково-педагогічних працівників призвело запровадження з 1 січня 2010 року постановою Уряду від 05.10.2009 р. № 1130 надбавок за престижність педагогічної праці лише за окремими педагогічними посадами.
Профспілка, як представник трудових, соціально-економічних прав трудящих, наполягає на передбаченні під час доопрацювання проекту Державного бюджету на 2011 рік видатків на освіту в гарантованих ст. 61 закону «Про освіту» обсягах, необхідних для встановлення посадових окладів та ставок заробітної плати за всіма розрядами ЄТС із застосуванням величини першого тарифного розряду на рівні не нижче законодавчо встановленої заробітної плати, наближення рівня заробітної плати працівників освіти до гарантій ст.57 цього закону, забезпечення єдиних підходів для підвищення престижу педагогічної праці всіх педагогічних та науково-педагогічних працівників шляхом встановлення їм 20-ти відсоткової надбавки.
Про необхідність підвищення, починаючи з 2011 року, який оголошено Роком освіти та інформаційного суспільства, розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників та приведення цих розмірів у відповідність із вимогами законодавства про освіту, поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року № 1130 "Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників" на інших педагогічних працівників, наголошено в Указі Президента України від 30.09.2010 р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».
Працівники освіти, забезпечуючи стабільне функціонування галузі впродовж усіх років незалежності України, розраховують на реалізацію державою їхніх власних прав і свобод, гарантованих Конституцією та відповідними законами, що має бути забезпечено видатками на освіту в Державному бюджеті на 2011 рік.


З повагою,
Голова Профспілки Л.С.Сачков

Схожі публікації


Догори