«Завідувач» чи «директор»: посада керівника ДНЗ

«Завідувач» чи «директор»: посада керівника ДНЗУ випадках звернень керівників дошкільних навчальних закладів, яким назву посади «завідувач» змінено на посаду «директор», до органів Пенсійного фонду України за реалізацією своїх прав на пенсійне забезпечення за вислугою років або виплату грошової допомоги при виході на пенсію за віком виникають ускладнення.

Така ситуація склалася внаслідок того, що при цьому не було повною мірою проаналізовано, а відтак, і не узгоджено назву посади керівника дошкільного навчального закладу з нормами пов’язаних нормативно-правових актів. Також не враховано можливі негативні наслідки зміни назви посади цієї категорії керівників при вирішенні питань, що стосуються не тільки їх пенсійних, а й трудових прав.

Так, у разі призначення особі, яка працює на посаді завідувача дошкільного навчального закладу, пенсії за віком та за дотриманням відповідних умов виплачується грошова допомога у розмірі їх десяти місячних пенсій. При цьому положення щодо виплати зазначеної грошової допомоги директору дошкільного навчального закладу чинні нормативно-правові акти не містять.

Обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги та її виплату, здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1191.

Встановлено, що грошова допомога надається особам, яким, починаючи з 1 жовтня 2011 р., призначається пенсія за віком та які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е»-«ж» ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» і які мають страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію.

Перелік закладів і установ освіти, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4.11.1993 р. № 909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років».

До зазначеного Переліку віднесено посаду завідувача дошкільного навчального закладу. Посада директора такого навчального закладу Переліком не передбачена.

У той же час згідно зі ст. 20 Закону України «Про дошкільну освіту» 11.07.2001 р. № 2628-III керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює його директор (завідуючий). Ст. 27 цього Закону також передбачено, що учасниками навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти є зокрема директори (завідуючі). Аналогічні назви посад керівників дошкільних навчальних закладів передбачені Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305. Зокрема в п.41 виписано, що керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює його директор (завідувач).

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про дошкільну освіту» штатні розписи державних і комунальних дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування і типу встановлюються відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів. Такі Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 4.11.2010 р. № 1055, якими передбачено назву посади «завідувач».

Схемою тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків), наведеною у додатку 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557, затверджено діапазон тарифних розрядів лише за посадою завідувача.

Схема тарифних розрядів за посадами керівників дитячих будинків затверджена в додатку 7 до наказу № 557. Чинними штатними нормативами в такому типі дошкільних навчальних закладів, як дитячі будинки, передбачена посада «директор».

Про найменування посади керівника дошкільного навчального закладу, зокрема «завідувач» або «директор», та віднесення до компетенції засновника (власника) або уповноваженого ним органу врегулювання цього питання, йдеться у листі Міністерства соціальної політики України від 18.06.2012 р. № 197/13/133-12.

Тому назва посади керівника дошкільного навчального закладу повинна узгоджуватися з нормами пов’язаних нормативно-правових актів з тим, щоб не допустити порушень прав цієї категорії педагогічних працівників або ускладнити їх вирішення.

Завантажити лист Мінсоцполітики list-minsocpolitiki.doc [29.5 Kb][1064] Завантажити Переглянути документ онлайнВідділ соціальних питань і охорони праці

Схожі публікації


Догори