Пенсія за вислугу років: консультація фахівців

Пенсія за вислугу років: консультація фахівцівВідповідно до розділу ХV Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років, та які відповідно до раніше чинного законодавства мали право на пенсію за вислугу років, провадиться згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди пенсії за вислугу років призначають відповідно до п. «е» ст.55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (за наявності спеціального стажу роботи не менш, як 25 років) та Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909 (із внесеними змінами).

Враховуючи положення абзацу другого частини 16 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», при визначенні права на пенсію за вислугу років стаж як до, так і після 1 січня 2004 року обчислюється за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення» та постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 – за даними трудової книжки, а у разі необхідності – уточнюючих довідок.

Тобто умовою для зарахування до спеціального стажу роботи, який дає право на пенсію за вислугу років, періодів роботи працівників освіти є наявність факту роботи у ці періоди на відповідних посадах та у закладах, віднесених до Переліку. Ця умова не залежала, а відповідно і не залежить, від обсягу навчального навантаження, а отже, і від розміру заробітної плати та обсягу сплачених страхових внесків. При цьому допускається підсумовування стажу роботи за періоди роботи в закладах та установах як освіти так і охорони здоров’я та соціального захисту.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсія за вислугу років призначається лише за умови залишення роботи, яка дає право на таку пенсію. Якщо пенсіонер, якому призначено пенсію за вислугу років, у подальшому влаштовується на роботу, що дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії призупиняється на весь час роботи.

Тобто особа, якій призначено пенсію за вислугу років не має права працювати на посадах у закладах і установах, зазначених у всіх розділах Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років (розділ 1 «Освіта», розділ 2 «Охорона здоров’я» та розділ 3 «Соціальний захист»).

Щодо роботи на посаді бібліотекаря, то Переліком передбачено посади завідуючої та бібліотекаря бібліотеки як закладу освіти (із статусом юридичної особи). Водночас це не поширюється на шкільні бібліотеки, які є структурним підрозділом навчального закладу, а отже не мають статусу юридичної особи.

Серед посад, робота на яких у загальноосвітніх навчальних закладах, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, професійних навчально-виховних закладах, віднесених до розділу 1 «Освіта» вищеназваного Переліку посада бібліотекаря не передбачена, тому в цих закладах можна працювати бібліотекарем й одержувати пенсію за вислугу років.

Перелік посад педагогічних працівників затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963. При цьому не всі педагогічні посади, визначені цим Переліком, віднесено до Переліку закладів і установ і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим вищеназваною Урядовою постановою від 4 листопада 1993 року (зі змінами).

Саме на тих педагогічних посадах, які не віднесено до Переліку закладів і установ і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, можна працювати після оформлення пенсії за вислугу років і отримувати одночасно пенсію та заробітну плату (наприклад на посадах: методиста, концертмейстера, культорганізатора, інструктора з фізкультури тощо).

При цьому варто звернути увагу на наступне: якщо в період одержання пенсії за вислугу років особа досягає пенсійного віку, можна звернутися до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання із заявою про призначення пенсії за віком.

Тільки за таких умов після досягнення пенсійного віку можна працювати на посаді, що дає право на пенсію за вислугу років. Сам факт досягнення пенсійного віку такого права не дає.


Відділ соціальних питань і охорони праці

Схожі публікації


Догори