Консультує фахівець

У зв”язку з неоднозначними тлумаченнями питання щодо зарахування до спеціального стажу, який дає право на пенсію за вислугу років, окремих періодів роботи після набуття чинності Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, нагадуємо що особам, які набули право на пенсію після 1 січня 2004 року, пенсія обчислюється за нормами цього Закону. Причому періоди роботи та інші періоди діяльності, що зараховувались до трудового стажу до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених раніше діючим законодавством (тобто на умовах, визначених Законом України „Про пенсійне забезпечення”).

Страховий стаж тепер обчислюється в місяцях, до нього зараховується будь – яка трудова діяльність (як постійна, так і тимчасова, як з повним, так і з неповним робочим днем) .Обчислення страхового стажу пов’язано зі сплатою внесків на пенсійне страхування. Так неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Простіше кажучи, якщо заробітна плата працівника за відпрацьований місяць є не меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на день отримання заробітної плати, то цей місяць зараховуються до страхового стажу як повний.

Цим Законом передбачено, що пенсії за вислугу років призначатимуться за окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.
До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди пенсії за вислугу років призначають за нормами цього Закону за наявністю трудового стажу, передбаченого Законом України „Про пенсійне забезпечення”.

Пенсії за вислугу років працівникам освіти призначають відповідно до п „е” ст. 55 Закону України „Про пенсійне забезпечення ” ( за наявності спеціального стажу роботи не менш як 25 років) та Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909 (із змінами, внесеними згідно з постановою Уряду від 26.09.2002 р. № 1436).

Умовою для зарахування до спеціального стажу роботи, який дає право на пенсію за вислугу років, періодів роботи працівників освіти є наявність факту роботи у ці періоди на відповідних посадах та у закладах, віднесених до Переліку. Ця умова не залежала від обсягу навчального навантаження, а отже, і від розміру заробітної плати та обсягу сплачених страхових внесків.

Разом з цим, на місцях, мають місце неоднозначні тлумачення щодо зарахування до спеціального стажу, який дає право на пенсію за вислугу років, періодів роботи після 01.01.2004р., коли за педагогічного працівника, з певних причин, не було сплачено мінімальний страховий внесок, або часу знаходження педагогічного працівника у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку(ст.179 КЗпП України) тощо.

За роз’ясненням порядку зарахування до спеціального стажу, який дає право на пенсію за вислугу років, періодів роботи працівників освіти після вказаної дати, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звернувся до Пенсійного фонду України.

В отриманій відповіді ( лист Пенсійного фонду України від 15.08.2006 р. № 10433/02-20) зазначено наступне.

Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи як до 01.01.2004 р. так і після цієї дати обчислюється згідно з записами , проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637 (ст. 62 Закону України „Про пенсійне забезпечення”).

Для визначення розміру пенсії за вислугу років, обчислення страхового стажу здійснюється згідно із ст.24 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

До 01.01.2004 р. страховий стаж обчислюється на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло раніше, тобто згідно із записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до вищеназваного Порядку підтвердження наявного трудового стажу.

Після 01.01.2004 р. страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. У випадку, якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, і працівником освіти не було здійснено доплату, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не менше, ніж мінімальний страховий внесок, до страхового стажу зараховується період пропорційний сплаченим страховим внескам.

Для того щоб вищенаведене роз”яснення було більш зрозумілим, пропонуємо ще одне роз”яснення з зазначеного питання, надане спільним листом Міністерства праці та соціальної політики України і Пенсійного фонду України від 02.12.2004р. №030-821-6, №12276/03(питання 5), яким мають керуватися територіальні органи Пенсійного фонду України при визначенні права на пенсію за вислугу років та при визначенні коефіцієнту страхового стажу при обчисленні пенсії за вислугу років працівникам освіти.

Питання 5. Гр.А працювала на посаді вчителя школи до і після 01.01.2004р. на 0,5 ставки. Страхові внески після 01.01.2004р. щомісяця сплачувалися в розмірі, меншим за мінімальний страховий внесок. Яким чином буде розрахований цей період страхового стажу при призначенні пенсії за вислугу років?
Відповідь. Відповідно до пункту другого Прикінцевих положень Закону, пенсійне забезпечення осіб, які працювали або працюють на посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію за вислугу років, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди цим особам пенсії призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та при наявності трудового стажу, передбаченого Законом України “Про пенсійне забезпечення”.

Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж як до 01.01.2004р., так і після 01.01.2004р. зараховується за даними трудової книжки.
Для обчислення розміру цієї пенсії (визначення коефіцієнту страхового стажу) страховий стаж до 01.01.2004р. зараховується за даними трудової книжки, а з 01.01.2004р.- відповідно до статті 24 Закону за даними персоніфікованого обліку пропорційно сплаченим страховим внескам.

Завідувач відділу соціальних питань і охорони праці

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України Смирнов О.В.

тел.: 278-62-07

Схожі публікації


Догори