Запитуєте – відповідаємо: друга вища освіта для викладання у технікумі

Запитуєте – відповідаємо: друга вища освіта для викладання у технікуміЗапитання:

Працюю викладачем у технікумі, маю дві освіти, перша - це магістр інженер – механік, закінчив навчання у 2009 році, пізніше у 2012 році здобув другу освіту за рівнем бакалавра і за цим же дипломом викладаю дисципліни зі спеціальності. Чи обов’язково здобувати вищий рівень магістра або спеціаліста для того, щоб мати право викладати в технікумі?

Відповідь:

Згідно зі статтею 47 Закону України «Про вищу освіту» педагогічними працівниками є особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації професійно займаються педагогічною діяльністю.

У статті 48 цього закону зазначено, що посади педагогічних і науково-педагогічних працівників можуть обіймати особи з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку.

Основними посадами педагогічних працівників вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації є: викладач; старший викладач; голова предметної (циклової) комісії; завідуючий відділенням; заступник директора; директор.

Згідно з п.3.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.

Нормами цього Положенням передбачено, що атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вчителів та викладачів усіх спеціальностей, а також щодо вчителів-дефектологів, методистів, вихователів, вихователів-методистів, соціальних педагогів, практичних психологів, логопедів, вчителів-логопедів, завідувачів логопедичними пунктами, педагогів-організаторів, концертмейстерів, художніх керівників, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, праці та слухових кабінетів, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (далі – повна вища освіта).

Зокрема, до таких належать викладачі професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, які мають повну вищу педагогічну освіту або іншу повну вищу освіту та пройшли спеціальну педагогічну підготовку.

Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори