Відпустки у зв`язку з навчанням

Згідно зі статтею 216 Кодексу законів про працю України та статтею 15 Закону України «Про відпустки» додаткова відпустка надається працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, а також підготовки та захисту дипломного проекту (роботи).

Для підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації надається відпустка тривалістю два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації – тривалістю чотири місяці.

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням.

Підставами для надання працівнику додаткової відпустки у зв’язку з навчанням є наступні документи: довідка-виклик - документ закладу освіти, в якому навчається особа, де зокрема зазначений термін, впродовж якого студент повинен виконати роботи з підготовки дипломного проекту (роботи) і захистити його, та заява працівника на ім'я керівника установи про надання йому додаткової відпустки у зв'язку з навчанням, що відображається у відповідному наказі.

Планування навчального процесу належить виключно до компетенції навчального закладу, тому працівнику має надаватися відпустка саме на той період, який визначено навчальним закладом у довідці-виклику. При цьому керівник установи не має права відмовити працівнику в наданні навчальної відпустки на підставі виробничої необхідності (лист Мінпраці від 06.09.2005 р. № 09-402).

Щодо відпусток для складання вступних іспитів до аспірантури.

Відповідно до п.38 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1.03.1999 № 309, особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишились, із розрахунку 10 днів на кожний іспит. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не користуються.

До відпустки не включається час проїзду від місця роботи вступника до аспірантури до місця знаходження вищого навчального закладу, наукової установи і назад. Витрати на проїзд та проживання несе вступник. Документом, який засвідчує право вступника до аспірантури на додаткову оплачувану відпустку, є повідомлення приймальної комісії за підписом керівника вищого, навчального закладу, наукової установи про його допуск до складання вступних іспитів.

Статтею 25 Закону України «Про відпустки» також установлено, що за бажанням працівників, допущених до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, надається в обов'язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад.

Наказ про відпустку у зв’язку з навчанням видається керівником установи на підставі повідомлення про допуск та заяви працівника на відпустку з дотриманням зазначених вище законодавчо встановлених норм.

Вимоги щодо подання документів, які б засвідчували присутність вступника на іспитах, нормативно-правовими документами не передбачено

Тому працівники, які знаходяться у відпустці у зв’язку з навчанням відповідно до наказу керівника установи, можуть перебувати у відпустці не довше терміну, зазначеного у наказі.

Головний спеціаліст з питань вищої школи і науки Гаращук О.Ф.

Схожі публікації


Догори