Про організацію навчального процесу в 2009/2010 навчальному році

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Лист

N 1/9-800 від 20.11.09

Міністерству освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управлінням освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, керівникам навчальних
закладів всіх типів, форм власності і підпорядкування

Про організацію навчального
процесу в 2009/2010
навчальному році


До Міністерства освіти і науки надходять звернення керівників навчальних закладів всіх типів, форм власності і підпорядкування щодо організації навчального процесу у 2009/2010 навчальному році після закінчення канікул, оголошених відповідно до наказу МОН від 30.10.2009 р. № 996 „Про тимчасове призупинення навчального процесу у навчальних закладах та установах освіти” зі змінами, внесеними наказом МОН від 02.11.2009 р. № 1004.
З метою забезпечення виконання у повному обсязі навчальних планів 2009/2010 навчального року рекомендуємо керівникам навчальних закладів:
У вищих навчальних закладах:
¬– внести корективи до графіків навчального процесу денної форми навчання, передбачивши, зокрема, до кінця поточного року, ущільнення розкладу навчальних занять за рахунок проведення додаткових занять, а також скорочення тривалості зимових канікул та перенесення початку занять у другому семестрі 2009/2010 навчального року;
– використовувати, за можливості, дистанційні елементи у навчанні із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій при опрацюванні теоретичного матеріалу, виконанні практичних та індивідуальних завдань (курсових проектів (робіт).
У професійно-технічних навчальних закладах:
– зменшити тривалість зимових канікул;
– збільшити тижневе навчальне навантаження до 36 годин;
– відпрацювати години у формі екстернатного, дистанційного навчання або навчання за індивідуальним планом при вивченні предметів гуманітарного, загально-технічного напряму, предметів, що вільно обираються, або з інших напрямів підготовки у відповідності до вимог конкретних професій та термінів навчання;
– проводити виробниче навчання, виробничу практику на підприємствах та консультування з дипломних робіт в умовах виробництва чи сфери послуг у відповідності до затверджених навчальних планів і програм.
У загальноосвітніх навчальних закладах:
застосовувати різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу за рахунок:
– об’єднання навчальних тем;
– використання міжпредметних зв’язків;
– оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу;
– зміни у часі проведення навчальних екскурсій;
– використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання.
Окрім цього, місцевими органами управління освітою відповідно до діючого законодавства можуть бути прийняті рішення про зміни термінів і тривалості зимових та весняних канікул.
Зміни і доповнення, що вносяться до графіку навчального процесу, навчальних планів і програм необхідно затвердити в установленому порядку.
Водночас, з урахуванням існуючої епідеміологічної ситуації наголошуємо на необхідності суворого дотримання рекомендацій щодо запобігання виникненню захворюваності на грип А (НІNI) у навчальних закладах.


Міністр І.О.Вакарчук

Схожі публікації


Догори