Запитуєте - відповідаємо

Чи може заступник директора школи, який працює на 0,5 посади, маючи ще 18 годин педагогічного навантаження учителя іноземної мови, отримувати доплату за завідування кабінетом?

Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту", з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу і оснащення навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів Міністерством освіти і науки України наказом від 20 липня 2004 року № 601, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2004 р. за N 1121/9720, затверджено Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.
Згідно із пунктами 3.2 та 3.3 Положення у навчальних закладах створюються кабінети: фізики, інформатики, біології, хімії, майстерень трудового навчання, обслуговуючої праці з лабораторними приміщеннями, що прилягають до цих кабінетів, спортивні, актові зали та інші кабінети з окремих предметів відповідно до умов і потреб закладу.
За п. 7.1 Положення роботою кабінету керує завідувач, якого призначає директор з числа досвідчених учителів наказом по загальноосвітньому навчальному закладу.
Стосовно заступника директора школи (в тому числі при виконанні обов’язків на 0,5 штатної посади), то п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, керівним та іншим працівникам навчальних закладів дозволено вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин на тиждень, якщо вони за основною посадою отримують повний посадовий оклад (ставку). У випадках, коли вищезгадані працівники отримують за основною посадою 0,5 посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень), а при виконанні цієї роботи в I - IV класах - до 20 годин на тиждень.
Тож такі працівники, забезпечуючи реалізацію вимог навчальних планів та навчальних програм, виконують викладацьку роботу за посадою вчителів відповідних предметів.
Відповідно до п.41 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти № 102 учителям та іншим працівникам загальноосвітніх навчальних закладів за завідування навчальними кабінетами провадиться додаткова оплата в розмірі 10 - 13 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.
Тобто зазначеним нормативно-правовим актом не встановлено обмежень щодо встановлення доплати за завідування кабінетом керівним працівникам навчальних закладів.
Тому заступнику директора загальноосвітнього навчального закладу, який має години педагогічного навантаження з відповідного предмета, та на якого наказом директора покладено виконання обов’язків завідування кабінетом, має виплачуватися доплата за завідування таким кабінетом. Конкретний її розмір в межах від 10 до 13 відсотків ставки заробітної плати встановлює директор за погодженням з профкомом, що відображається у тарифікаційному списку (Додаток № 1 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти № 102). Розмір доплати обчислюється зі ставки заробітної плати вчителя відповідної кваліфікаційної категорії, встановленої за наслідками атестації, незалежно від обсягу тижневого навантаження, затвердженого при тарифікації.
Стосовно утримання із заробітної плати, то статтею 127 Кодексу законів про працю України встановлено обмеження відрахувань із заробітної плати.
Відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством України.
Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу:
1) для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для погашення невитраченого і своєчасно не повернутого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування. У цих випадках власник або уповноважений ним орган вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості, або з дня виплати неправильно обчисленої суми;
2) при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідроблені дні відпустки. Відрахування за ці дні не провадиться, якщо працівник звільняється з роботи з підстав, зазначених в пунктах 3, 5 і 6 статті 36 і пунктах 1, 2 і 5 статті 40 цього Кодексу, а також при направленні на навчання та в зв'язку з переходом на пенсію;
3) при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству, установі, організації (стаття 136).

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори