Щодо завідування навчальними кабінетами у початкових школах

Щодо завідування навчальними кабінетами у початкових школах
Чи може бути встановлена доплата за завідування навчальними кабінетами в початковій школі?

- Умови функціонування навчальних кабінетів, призначення завідуючих кабінетами та здійснення доплат за виконання цих обов”язків визначені в ряді нормативно-правових актів.

Так, загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного оснащення кабінетів згідно із санітарно-гігієнічними правилами та нормами, які є обов'язковим для їх організації в загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від типу та форми власності, визначені в п.1 Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року N 601 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2004 р. за N 1121/9720).
Відповідно до Положення кабінетом вважається класна кімната закладу зі створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та шкільним обладнанням.

Щодо типів навчальних кабінетів, то згідно з пунктом 3.2.Положення у закладах можуть створюватись як кабінети з окремих предметів, так і комбіновані кабінети з набором навчально-методичної інформації та матеріально-технічного забезпечення для декількох предметів.
При цьому в п. 3.4. Положення зазначено, що комбіновані кабінети для викладання споріднених предметів можуть створюватися у початкових школах і загальноосвітніх навчальних закладах з малою наповнюваністю класів.

Відповідно до п.3.3. Положення у закладах створюються кабінети: фізики, інформатики, біології, хімії, майстерень трудового навчання, обслуговуючої праці з лабораторними приміщеннями, що прилягають до цих кабінетів, спортивні, актові зали та інші кабінети відповідно до умов і потреб закладу.

Окремі вимоги щодо обладнання кабінетів початкової школи містяться також в пункті 4.2. Положення.
Призначення завідуючих кабінетами та доплати за виконання цих обов”язків здійснюються з дотриманням визначених законодавством умов.
Пунктом 48 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, передбачено, що керівник загальноосвітнього навчального закладу призначає завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками.

Відповідно до п.4.6 Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2002 року № 284, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками призначає директор навчального закладу.

Згідно з нормами п.7.1 Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів роботою кабінету керує завідувач, якого призначає директор з числа досвідчених учителів наказом по загальноосвітньому навчальному закладу.

Щодо оплати праці за завідування навчальними кабінетами слід зазначити наступне. Відповідно до ст. 25 Закону України „Про загальну середню освіту” педагогічне навантаження вчителя крім навчальних годин включає інші види педагогічної діяльності, в т.ч. завідування навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками.

Згідно з нормами зазначеної вище статті та постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1096 „Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності„ в п. 41 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти ( в редакції згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24 лютого 2005 року №118) визначені розміри доплат за завідування навчальними кабінетами. Інструкцією передбачено, що учителям, іншим працівникам загальноосвітніх навчальних закладів за завідування навчальними кабінетами провадиться додаткова оплата у розмірі 10-13 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковими комітетом межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі доходів і видатків .
Чинне законодавство не встановлює будь-яких вимог та обмежень щодо типів та кількості навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів, за завідування якими встановлюється додаткова оплата.

Підставою для встановлення доплат за завідування кабінетами є відповідний наказ керівника освітнього закладу про призначення завідувачів кабінетами та фактичне виконання працівниками покладених на них відповідних обов’язків.

Права та обов’язки завідуючих навчальними кабінетами визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та статутом загальноосвітнього навчального закладу (п.48 Положення про загальноосвітній навчальний заклад).
Згідно з 7.3. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, до обов'язків завідувача кабінетом належать:

складання перспективного плану оснащення кабінету;
забезпечення умов для проведення уроків;
сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету;
систематизація та каталогізація матеріальних об'єктів;
забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо;
систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей;
керування і контроль за роботою лаборанта, надання йому практичної допомоги та сприяння підвищенню рівня його кваліфікації.

Світлана Лесковець, завідувач відділу соціально-економічного захисту Профспілки

Схожі публікації


Догори