Про доплату за завідування бібліотекою

Про доплату за завідування бібліотекою

Відповідно до п.58 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102, у загальноосвітніх навчальних закладах, штатними розписами яких не передбачено посади бібліотекаря, педагогічним та іншим працівникам, які ведуть бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, установлюється доплата за завідування бібліотекою в розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Згідно із Методичними рекомендаціями з питань формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів, доведеними листом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2001 р. № 1/9-234 зі змінами та доповненнями від 10.08.2001 р. № 1/9-282, в загальноосвітніх навчальних закладах з кількістю до 7 класів включно посада бібліотекаря не передбачається.
Тому обов’язки завідування бібліотекою покладаються на одного із педагогічних чи інших працівників школи, яким за виконання цієї роботи здійснюється доплата в розмірі 10 відсотків ставки заробітної плати (посадового окладу). Така доплата включає також оплату за роботу з бібліотечним фондом підручників. Її сума є винагородою за ці напрямки роботи загальноосвітнього навчального закладу, що необхідні для забезпечення надання освіти в межах державного стандарту. Розмір оплати за виконання вчителем чи іншим працівником такого виду додаткових обов’язків не може залежати від обсягу встановленого навчального навантаження чи іншої роботи за основною посадою.
В школах з кількістю класів 8 і більше вводяться посади бібліотечних працівників (залежно від кількості класів), в тому числі посада завідувача бібліотекою - за наявності 14 і більше класів. Хоча назва посади «завідувач бібліотекою» збігається із назвою доплати - «за завідування бібліотекою», працівникам, які посідають цю посаду, така доплата має встановлюватися. Зокрема в листі Міністерства освіти і науки від 29.08.2006 р. № 1/9-549 виписано, що зважаючи на особливості визначення розміру посадових окладів завідувачів бібліотек, які є структурними підрозділами навчальних закладів, працівникам, які обіймають у них штатні посади завідувачів бібліотек, встановлюється доплата у розмірах, визначених у пункті 58 Інструкції за роботу саме з фондом підручників.
Згідно із абзацом другим п.58 Інструкції доплата за завідування бібліотекою бібліотечним працівникам (яка включає виключно оплату за роботу з бібліотечним фондом підручників) має виплачуватись в розмірі 5-15 відсотків посадового окладу бібліотекаря. Залежності розміру цієї доплати від обсягу роботи працівника за основною посадою в такому випадку нормативно-правовими актами також не встановлено.
Так постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності», на підставі якої наказом Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118 вносилися зміни до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, передбачено залежність розміру доплати від обсягу навантаження лише стосовно доплати за перевірку зошитів та письмових робіт. При визначенні розміру доплати за класне керівництво, за завідування навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, бібліотеками, за керівництво предметними (цикловими) і методичними комісіями зазначеною постановою такої залежності не встановлено.
Слід також зазначити, що пунктом 58 Інструкції не заборонено виконання роботи з бібліотечним фондом підручників декількома бібліотечними чи іншими працівниками. Однак сума коштів для оплати цієї роботи в конкретній школі не може бути меншою від 5 відсотків посадового окладу бібліотекаря і не повинна перевищувати 15 відсотків посадового окладу за цією посадою.
Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі бібліотекарів, встановлюються відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (п.2) та Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (п.7), виходячи із відповідних схем тарифних розрядів, затверджених цими наказами.

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори