На звернення учасників X пленуму ЦК профспілки до Прем'єр-міністра України стосовно встановлення 20-ти відсоткової надбавки всім педагогам Мінфін відповідає

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Лист від 21.05.2010 № 31-17010-02-28/12053

Центральний комітет профспілки
працівників освіти і науки України


Володимирецький міжшкільний навчально - виробничий комбінат Рівненської області

Щодо виконання доручення
Кабінету Міністрів України

Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 28.04.2010 №23573/1/1-10 розглянуло звернення Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України від 16.04.2010 №02-5/165 та Володимирецького міжшкільного навчально-виробничого комбінату Рівненської області щодо оплати праці та поширення положень постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 №1130 на всіх педагогічних працівників і повідомляє.
Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2010 № 337 внесені зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та від 25.10.2008 № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» та визначено розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня 2010 року - 555 гривень; з 1 квітня - 567 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.
Цією ж постановою керівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфери доручено забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.
Крім того, діючими законодавчими та нормативно-правовими актами працівникам освіти гарантовані ряд виплат.
Науково-педагогічним та педагогічним працівникам виплачується надбавка за вислугу років щомісячно залежно від стажу педагогічної роботи та допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, а також педагогічним працівникам - щорічна грошова винагорода в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків за нормами, передбаченими абзацами дев'ятим, десятим та одинадцятим частини першої статті 57 Закону України «Про освіту».
З 1 травня 2007 року за окремі види педагогічної діяльності постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.07 №643 встановлено розміри підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки працівникам установ і закладів освіти за педагогічні звання, за знання та використання в роботі іноземної мови, за роботу в певних типах навчальних закладів, за завідування навчальними кабінетами або лабораторіями, інтернатами при школах тощо.
Також для працівників навчальних закладів постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 встановлено ряд доплат за окремі види педагогічної діяльності у відсотковому співвідношенні до тарифної ставки (за класне керівництво, перевірку зошитів та письмових робіт, завідування тощо).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.02 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків надано право установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них; надавати працівникам матеріальну допомогу, та затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.
Подальше підвищення оплати праці педагогічних працівників, працівників культури здійснюватиметься відповідно і одночасно з підвищенням заробітної плати працівників всієї бюджетної сфери.
З метою підняття престижності педагогічної роботи вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І - II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1130 з 1 січня 2010 року встановлено надбавку в розмірі 20 відсотків до посадового окладу (ставки заробітної плати).
Для встановлення з 1 січня 2010 р. педагогічним працівникам дошкільних та позашкільних навчальних закладів надбавки в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) необхідно вишукати додаткові кошти в обсязі близько 0,9 млрд. грн., а у зв'язку із зміною мінімальної заробітної плати та І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки обсяг відповідно збільшуватиметься.
Враховуючи наведене, пропозиція щодо поширення положень постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2010 №1130 на всіх педагогічних працівників бюджетної сфери потребуватиме додаткових коштів і не може бути підтримана в умовах фінансової кризи.

Заступник Міністра С.О.Рибак
0
31 травня 2010
4 437

Схожі публікації


Догори