Облік використання робочого часу вчителів та його урахування при обчисленні допомоги з тимчасової непрацездатності

    Обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням проводиться відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. №1266, за фактично відпрацьовані в розрахунковому періоді робочі дні згідно з графіком роботи установи (працівника). Обчислення страхових виплат педагогічним працівникам здійснюється згідно з пунктом 14 названого Порядку, виходячи з середньоденної заробітної плати за відпрацьований час.
    Відповідно до положень ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічне навантаження це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності (класне керівництво, перевірка зошитів, завідування майстернями, навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками тощо), виконання яких не унормовано тривалістю робочого часу. Оплата цих видів педагогічної діяльності здійснюється у відсотковому співвідношенні до тарифної ставки.
    Навчальні заняття (уроки) з учнями проводяться за розкладом, яким в окремі дні тижня може не передбачатися їх проведення. Водночас ці дні не вважаються вихідними, оскільки впродовж цього часу вчителі залучаються до інших видів організаційно-педагогічної роботи, проведення педрад, відвідування учнів, займаються підготовкою до навчальних занять, плануванням роботи тощо, які є складовими навчально-виховного процесу. Виконання зазначених робіт регулюється планами виховної та методичної роботи.
    Аналогічним чином організовується педагогічний процесс у професійно-технічних та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Виключення становить те, що викладачам цих закладів встановлюється не тижневий, а річний обсяг навчального навантаження (на тарифну ставку - 720 годин на рік). Однак, навчальні заняття можуть проводитись упродовж року як в окремі дні тижня, так і впродовж окремих семестрів.
    Така специфіка роботи педагогів врахована в нормативних документах з оплати праці. Зокрема, Інстукцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 (із змінами і доповненнями), встановлено, що оплата праці вчителів, викладачів здійснюється за тарифікацією, виходячи із обсягу встановленого навчального навантаження, конкретного розміру ставки заробітної плати, встановленої за наслідками атестації, а також виконання інших видів педагогічної роботи. При цьому встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року (п.68 Інструкції).
    Відповідно до ст. 35 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (із змінами і доповненнями), допомога з тимчасової непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати за період тимчасової непрацездатності.
    Допомога виплачується за робочі дні, що припадають на дні хвороби, згідно з графіком роботи закладу, установи або індивідуальним графіком роботи працівника, якщо такий встановлено.
    Стосовно застосування для розрахунку страхових виплат середньогодинної заробітної плати, то згідно з п.15 названого вище Порядку він здійснюється для розрахунку таких виплат застрахованим особам, яким встановлено підсумований облік робочого часу або його облік ведеться в годинах.
    Наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. № 489 передбачено, що облік явок на роботу та використання робочого часу здійснюється в табелі методом реєстрації (відмітки) всіх явок, або шляхом реєстрації тільки неявок.
    Облік використання робочого часу педагогічних працівників здійснюється шляхом реєстрації тільки неявок. З урахуванням зазначеного розклад навчальних занять (уроків) не може бути підставою для занесення до табеля даних про робочий час, використаний вчителем, викладачем на здійснення навчально-виховного процесу.

Відділ соціальних питань і охорони праці
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

Схожі публікації


Догори