Робота за сумісництвом працівників профспілкових органів

На яких умовах можуть працювати за сумісництвом працівники профспілкових органів в закладах освіти?

Відповідь.
Відповідно до чинного законодавства сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації.

Робота за сумісництвом регулюється в ряді законодавчих та нормативно-правових актів, серед яких:
- Закон України «Про оплату праці», в статті 19 якого йдеться про визначення умов роботи за сумісництвом працівників державних підприємств Кабінетом Міністрів України,
- постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій » (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 року N 1033), яка визначає основні принципи роботи за сумісництвом,
- Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. N 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій»), в якому передбачені особливості роботи за сумісництвом окремих категорій працівників , а також визначено перелік робіт, що не вважаються сумісництвом.

Зазначені нормативно-правові акти повною мірою стосуються працівників профспілкових органів.

Відповідно до урядової постанови від 3 квітня 1993 р. N 245 робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина у вільний від основної роботи час. Для роботи за сумісництвом згоди адміністрації за місцем основної роботи не потрібно.

Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Згідно із наказом N 43 від 28 червня 1993 р. обмеження на сумісництво можуть запроваджувати керівники підприємств, установ та організацій разом з профспілковими комітетами лише щодо працівників окремих професій та посад, зайнятих на важких роботах та роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці , додаткова робота яких може призвести до наслідків, що негативно позначаються на стані їхнього здоров’я та безпеці виробництва.

Окремої уваги заслуговує Перелік робіт, які не є сумісництвом, до якого включена, зокрема, педагогічна робота з погодинною оплатою в обсязі не більше 240 годин на рік. При цьому слід зазначити, що вказаний вище вид роботи може виконуватися в основний робочий час з дозволу керівника без утримання заробітної плати.

Не вважається сумісництвом також інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.

Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

Її розмір визначається виходячи із розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) за посадою на роботі за сумісництвом та обсягу такої роботи.

Розмір годинної ставки за виконання педагогічної роботи з погодинною оплатою визначається шляхом ділення ставки заробітної плати, встановленої за наслідками атестації за посадою на роботі за сумісництвом, на середньомісячну норму годин, визначену за цією посадою.

Заробітна плата на всіх місцях роботи враховується при обчисленні середнього заробітку.

Крім того, в середню заробітну плату працівникам зараховується додаткова оплата за роботу, яка не є сумісництвом.

Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Оплата відпустки чи виплата компенсації за невикористану відпустку провадиться сумісникам відповідно до чинного законодавства.

Звільнення з роботи за сумісництвом провадиться з підстав, передбачених законодавством, а також у разі прийняття працівника, який не є сумісником, чи обмеження сумісництва у зв'язку з особливими умовами та режимом праці без виплати вихідної допомоги.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.

Виходячи з викладеного вище, працівники профспілкових органів (за наявності у них відповідної освіти) можуть виконувати на умовах сумісництва педагогічну (викладацьку) роботу в обсязі не більше половини місячної норми робочого часу, якщо на основній роботі працівник працює повний робочий день і відповідно до цього отримує повний оклад (ставку). Така робота виконується за межами основного робочого часу і оплачується на умовах погодинної оплати (п. 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерство освіти України №102 від 15 квітня 1993 року з урахуванням змін і доповнень).

При цьому працівник також має право виконувати педагогічну роботу з погодинною оплатою в обсязі не більше 240 годин на рік, яка не вважається сумісництвом і з дозволу керівника може виконуватися в робочий час без утримання заробітної плати. Якщо педагогічна робота у обсязі до 240 годин на рік з погодинною оплатою праці виконується поза межами основного робочого часу, дозволу на її виконання не потрібно.

За умови, коли на основній роботі працівник профспілкового органу працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), то на іншій роботі він може виконувати такий обсяг роботи, при якому оплата праці за основним та іншим місцем роботи не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи. Така робота теж не вважається сумісництвом.

Управління соціально-економічного захисту
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

Схожі публікації


Догори