Праця осіб, які поєднують навчання у ВНЗ із трудовою діяльністю

Праця осіб, які поєднують навчання у ВНЗ із трудовою діяльністюЗаконами України «Про освіту» (ст. 51) та «Про вищу освіту» (статті 53, 54) надано право особам, які навчаються у вищих навчальних закладах, на трудову діяльність у позанавчальний час.

До таких осіб належать, зокрема, студенти (слухачі), екстерни, здобувачі, аспіранти (ад'юнкти) та докторанти.

При реалізації вказаними особами свого права на трудову діяльність виникає запитання, який статус матиме працівник-студент (аспірант) – основного працівника чи сумісника?

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про зайнятість населення» до зайнятого населення належать, зокрема, особи, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах та поєднують навчання з роботою.

Зазначена робота студента (аспіранта) не є сумісництвом, оскільки сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом (пункт 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінфіну від 28.06.93 р. № 43).

Аналогічну точку зору висловив Верховний Суд України у своїй постанові «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.99 р. № 13.

Згідно з частиною третьою пункту 14 зазначеної постанови робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом і оплачується на загальних підставах.

Висновок про те, що робота за трудовим договором осіб, які поєднують її зі денною формою навчання, не є сумісництвом, й тому вона передбачає ведення трудової книжки відповідно до загального порядку та є для таких осіб основним місцем роботи, викладений також у роз’ясненнях Міністерства праці та соціальної політики від 26 жовтня 2005р. № 09-503 та від 12 березня 2007 року № 66/06/186-07, Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю від 20 серпня 2003 року № 013-1229-22.
Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори