Навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій

'Навчання    Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 травня 2011 року N 436 "Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року" Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій доручено вжити ряд заходів, що стосуються трудових, соціально-економічних інтересів працівників освіти. Йдеться, зокрема, про забезпечення переходу усіх загальноосвітніх навчальних закладів на однозмінний режим роботи; забезпечення організації регулярного безкоштовного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, які цього потребують; розробку планів оволодіння 100 % педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів основ інформаційно-комунікативних технологій.
    З текстом наказу можна ознайомитися тут:

    Водночас Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України розроблено Методичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій, які доведені на місця відповідним листом від 24.06.2011 р. N 1/9-493 " Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій".
    З текстом листа можна ознайомитися тут:

    В Рекомендаціях окреслено обсяг орієнтовних вимог щодо оволодіння вчителями інформаційно-комунікаційними технологіями, передбачено проведення моніторингу навченості вчителів. Відповідність рівня володіння вчителями інформаційно-комунікаційними технологіями орієнтовним вимогам мають визначати місцеві органи управління освітою.
    Згідно з Рекомендаціями органи місцевого самоврядування з метою заохочення вчителів до оволодіння навичками використання ІКТ можуть встановлювати різноманітні форми морального та матеріального стимулювання (щомісячні, квартальні диференційовані доплати вчителям відповідно рівня, преміювання, першочергове постачання засобів ІКТ тощо).
    ЦК Профспілки вважає за доцільне активізувати роботу відповідних організаційних ланок Профспілки щодо сприяння вчителям у навчанні їх основам інформаційно-комунікаційних технологій та долучитися до стимулювання членів Профспілки, які успішно оволоділи навчанням.
    Одночасно привертаємо увагу до необхідності забезпечення оволодіння основами інформаційно-комунікаційних технологій працівників профспілкових органів та активізації інформаційної роботи в Профспілці.

Схожі публікації


Догори