В Міністерстві юстиції зареєстровано накази Міносвіти стосовно оплати праці освітян

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
від 26.05.2010 № 493

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки
України від 26.09.2005 № 557

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14.06.2010 за № 375/17670

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року № 337 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939”

Н А К А З У Ю:

1. Абзаци перший – третій примітки 1 додатка 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 за № 1130/11410 (із змінами), замінити абзацом такого змісту:
“1. У 2010 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня – 555 гривень; з 1 квітня – 567 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.».
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом другим.
2. Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2010 року.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра П.М. Кулікова.

Міністр
Д.В. Табачник
_______________________________________________________________________________________
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

від 26.05.2010 № 494

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14.06.2010 за № 376/17671

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки
України від 03.09.2007 № 781


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року № 337 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939”

Н А К А З У Ю:

1. Внести до додатка 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.09.2007 № 781 “Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти)»”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2007 за № 1074/14341 (із змінами), такі зміни:
1.1 примітку 1 викласти в такій редакції:
«1. У 2010 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня – 555 гривень; з 1 квітня – 567 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення.»;
1.2 примітку 3 виключити.
2. Керівникам навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти), забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2010 року.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра
П.М. Кулікова

Міністр
Д.В. Табачник

Схожі публікації


Догори