Деякі питання оплати праці працівників Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проектпостанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці працівників Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» про застосування длявизначення граничних розмірів посадових окладів працівників Національногоагентства із забезпечення якості вищої освіти, умови оплати праці якихзатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Прооплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів зоплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузейбюджетної сфери» додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів, а саме:голови Національного агентства та його заступників - 6; керівника секретаріатуНаціонального агентства та його заступників - 5; керівників структурнихпідрозділів - 4; фахівців - 3, і вважає за необхідне зауважити наступне.
Догори