Про затвердження Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення на період до 2022 року

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проектпостанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних напрямівреалізації державної політики у сфері зайнятості населення на період до 2022 року»,розроблений Міністерством соціальної політики України та доведений напогодження СПО листом від 12.04.2019 № 7340/0/2-19/53, і просить врахуватинаступне.В проекті Основних напрямів реалізації державної політики у сферізайнятості населення на період до 2022 року жодним словом не обумовлюєтьсяпроблема зайнятості працівників бюджетної сфери, яких за даними статистикиналічується 2,4 млн. осіб серед загальної чисельності працівників, зайнятих у всіхгалузях економіки станом на лютий 2019 року 7,5 млн. осіб. Працівники освіти уцьому загалі складають 1340,5 тис. осіб.
Догори