Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році» та повідомляє наступне.
Прогнозні показники державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів на 2020-2021 роки передбачає значне зменшення державного замовлення на прийом фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра порівняно з 2019 роком.
Догори