Про затвердження Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вдруге розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення на період до 2022 року», доопрацьований Міністерством соціальної політики України та доведений на погодження СПО листом від 14.06.2019 № 11408/2/2-19/53, і зазначає, що в ньому не враховано жодних пропозицій, викладених у листі профспілки від 17.04.2019 № 02-7/218.
Зміни в доопрацьованому проекті лише полягають у іншій нумерації розділів, деяких змінах назв «Напрямів», доповненні декотрих з них певними пріоритетами.
Догори