Про умови та розміри оплати праці керівників підприємств, наглядових рад і правлінь підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України «Про умови та розміри оплати праці керівників підприємств, наглядових рад і правлінь підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» і зауважити наступне.
В зазначених пропозиціях пропонується встановити максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства залежно від вартості активів підприємства, чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості, середньої заробітної плати на підприємстві у такій кратності до середньої заробітної плати на підприємстві: 8, 15, 25, 40, 55.
Догори