Про затвердження методики розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом», розробленого на виконання частини третьої статті 32 Закону України «Про освіту»

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження методики розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом», розробленого на виконання частини третьої статті 32 Закону України «Про освіту», пункту 3 Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 1077, пункту 14 Плану заходів на 2020 - 2027
роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійнотехнічна) освіта» на період до 2027 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 508, та не заперечує проти його прийняття. 
Догори