Про затвердження Типового Положення про центр кар’єри закладу професійної (професійно-технічної) освіти

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового Положення про центр кар’єри закладу професійної (професійно-технічної) освіти» та пропонує врахувати наступне. 

В пункті 1 Розділу ІІ проєкту Типового Положення передбачено, що Центр утворюється у закладі професійної (професійно-технічної) освіти у межах встановленої чисельності працівників (штатного розпису). 

Однак Типовими штатними нормативами професійно-технічних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 06.12.2010 № 1204, не передбачено працівників, які б забезпечували діяльність центру кар’єри закладу професійної освіти, як їх структурного підрозділу. 

Тому потребують доповнення або ж ці Типові штатні нормативи, або ж врегулювання питання конкретної чисельності та найменування посад працівників цих центрів безпосередньо в Положенні про центр кар’єри закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Догори