Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2020 році

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2020 році» та повідомляє про таке

Показники державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів на 2020-2021 навчальний рік передбачають зменшення державного замовлення на прийом фахівців за усіма освітньокваліфікаційними рівнями на 10548 осіб, що складає майже на 6% порівняно з 2019 роком

Особливе занепокоєння викликає значне відхилення від прогнозних показників державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науковопедагогічних кадрів на 2020-2021 роки, яке передбачало 45000 у 2020 році та 45500 у 2021 році, натомість згідно з даним проєктом постанови передбачається прийом 41431 осіб

В той же час, згідно з пунктом 1 статті 72 Закону України «Про вищу освіту»: «Загальний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців ступеня магістра на поточний рік становить не менш як 50 відсотків кількості осіб, які у поточному році здобудуть ступінь бакалавра за державним замовленням»

Тому державне замовлення на фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр має бути збільшено.

Догори