Деякі питання оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників», яким передбачається застосування з 1 січня 2021 року додаткового коефіцієнта підвищення 1,5 під час визначення розмірів посадових окладів педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників державних і комунальних закладів, установ освіти незалежно від їх підпорядкування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» і в цілому з ним погоджується.

При цьому в пункті 1 проекту постанови після слів «визначення розмірів посадових окладів» доповнити словосполученням «, ставок заробітної плати (ставок погодинної оплати праці)», оскільки вчителям, викладачам, керівникам гуртків, музичним керівникам, вихователям та деяким іншим педагогічним працівникам встановлюються ставки заробітної плати, а погодинна оплата праці застосовується для оплати праці науково-педагогічних та інших працівників за проведення навчальних занять зі студентами, аспірантами слухачами та іншими здобувачами освіти.

Догори