Про внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами», якою пропонуються зміни до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088, і категорично не погоджується з підходами, закладеними, як у чинній формулі, так і у змінах, що передбачаються.
Профспілка неодноразово зверталася до Міністерства освіти і науки, Кабінету Міністрів України, профільного Комітету Верховної Ради України з приводу необхідності узгодження показників формули з нормами попереднього закону «Про загальну середню освіту» та чинного - «Про повну загальну середню освіту».
Аналіз показників формули, застосованих для розподілу обсягів освітньої субвенції між місцевими бюджетами, передбачених в Додатку до законопроекту про Державний бюджет на 2021 рік на перше читання засвідчує про її нерівномірний розподіл. В цілому освітня субвенція закладена на розрахункових 211,7 тис. класів при їх фактичній кількості 206,3 тис. одиниць. У цілому у всіх бюджетах територіальних громад освітню субвенцію розподілено на 5,5 тис. класів більше, ніж їх фактично створено. У бюджетах окремих громад обсяги субвенції закладено на 10 тис. класів більше ніж їх фактично є. А в інших - її недостатньо на фінансування 4,7 тис. класів. 
Догори