Протокол зустрічі Прем"єр-міністра України Ю.В.Тимошенко з представниками профспілок працівників бюджетної сфери

У РЕЗУЛЬТАТІ  ДІАЛОГУ  ПІДПИСАНО ПРОТОКОЛ
 
Згідно з домовленостями, яких було досягнуто на зустрічі Прем”єр-міністра України Юлії Тимошенко з профактивом України, 22 квітня 2008 р. у Кабінеті Міністрів України відбулася її зустріч з представниками профспілок працівників бюджетної сфери. На зустрічі розглядалися пропозиції профспілкової сторони щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», спрямовані на захист соціально-економічних прав та інтересів працівників. Після глибокого і всебічного обговорення сторони дійшли згоди і підписали відповідний Протокол, де враховано практично всі пропозиції профспілок, у тому числі Профспілки працівників освіти і науки України. Текст Протоколу надруковано нижче.
 
ПРОТОКОЛ ЗУСТРІЧІ
Прем'єр-міністра України Ю. В. ТИМОШЕНКО з представниками профспілок працівників бюджетної сфери

м. Київ                                                                                  22 квітня 2008 р.
 
Присутні:
     Від Урядової сторони: Денісова Л. Л., Гребельник О. П., Корнієнко В. В., Крючкова І. В., Проданчук М. Г., Мярковський А. І., Лекарь С. І., Мотренко Т. В., Піщейко В. О., Паніко П. В.
     Від Секретаріату Кабінету Міністрів: Красильщиков А. Л., Пінський О. І., Ульянюк Є. І., Ящук В. В., Павлятенко В. В., Поспєлов О. О.
     Від профспілок: Юркін О. В., Осовий Г. В., Сачков Л. С, Ковтун В. М., Тьоткін В. І., Широков А. І., Фундовний В. В., Казаріна Т. Л., Перелигіна Л. Ф., Шуляк О. В., Кислиця О. І, Сидоренко М. М., Мельник М. В. та інші.
1.   Мінфіну, Мінпраці, Мінекономіки, МОН, МОЗ, МКТ, Мін'юсту під час підготовки проекту „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів" внести пропозиції щодо відновлення гарантій статті 57 Закону України "Про освіту", пункту „ж" статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, статті 28 Основ законодавства України про культуру, в повному обсязі.
2.   Мінфіну, Мінпраці, МОН, МОЗ, МКТ, Держкомстату забезпечити бюджетне фінансування заходів, передбачених статтею 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".
3.    Мінфіну, Мінпраці, Мінекономіки, Мін'юсту внести разом з відповідними розрахунками пропозиції щодо запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери з 1 вересня 2008 року.
4.    Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту внести пропозиції щодо відновлення статті 13 Закону України „Про оплату праці" в повному обсязі.
5.    Мінпраці, Мінфіну, МОЗ, Мінекономіки, Мін'юсту розглянути питання щодо підвищення престижності праці медичних працівників, педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення їх середніх посадових окладів
до рівня середньої заробітної  плати працівників промисловості. 
 
6.    Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту під час підготовки проекту змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами опрацювати питання з поліпшення бюджетного фінансування закладів культури в регіонах та врахування особливостей регіонів щодо розвитку в них мережі закладів культури, структури населення за віком, наявності об'єктів культурної спадщини.
7.    Мінфіну, Мінпраці, Мінекономіки, Держтелерадіо розглянути питання щодо фінансування підвищення заробітної плати працівників державних телерадіокомпаній в повному обсязі під час внесення змін до державного бюджету на 2008 рік та внести узгоджені в установленому порядку пропозиції щодо збільшення надбавки за почесне звання „Заслужений журналіст".
8.    Мінпраці, Мін'юсту подати в установленому порядку пропозиції щодо утворення при Кабінеті Міністрів консультативно-дорадчого органу із представників всеукраїнських профспілок.
9.     МОН, Мінпраці, МВС, Мін'юсту іншим центральним органам виконавчої влади:
- поінформувати про виконання доручень Прем'єр-міністра України-від 07.04.2008р № 19868/0/1-08. та від 09.04.08 № 19458/1/1-08 щодо забезпечення дотримання законодавства про профспілки та недопущення перешкод законній діяльності профспілок та їх об'єднань;
- розглянути по суті порушені питання Головою Вільної профспілки освіти і науки України щодо втручання керівників управлінь та закладів освіти в роботу профспілкових організацій та поінформувати про вжитті заходи та шляхи вирішення.
10.   Мінсім'ямолодьспорту, Мінпраці разом з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності забезпечити належне фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до законодавства.
11.   Мінпраці разом з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань забезпечити належне фінансування виплат відповідно до законодавства.
12.   Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту, Пенсійному фонду під час доопрацювання проектів Концепції подальшого 'проведення пенсійної реформи та Закону України "Про встановлення єдиних принципів пенсійного
забезпечення громадян та довічне грошове утримання окремих категорій осіб" визначити принципи та порядок підвищення рівня матеріального забезпечення у разі виходу на пенсію осіб, трудова діяльність яких пов'язана з виконанням функцій держави, підтримкою її соціально-економічного, науково-технічного та культурного потенціалу.
  
13.    Головдержслужбі, Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту прискорити подання в установленому порядку проекту Закону України „Про державну службу"(нова редакція), та внести пропозиції щодо врегулювання в законодавчому порядку системи оплати праці державних службовців шляхом визначення домінуючої ролі посадового окладу у заробітній платі (не менше 80 відсотків), встановлення мінімального посадового окладу не менше ніж дві мінімальні заробітні плати, а також впорядкування міжпосадових співвідношеннь в оплаті праці, які б відповідали європейським стандартам.
14.    Мінфіну, Мінекономки, Мінагрополітики, Державному департаменту з питань виконання покарань, ДПА внести пропозиції щодо забезпечення в повному обсязі фінансування потреб бюджетної діяльності установ кримінально-виконавчої системи, звільнення цих підприємств від податку на додану вартість, податку на землю та введення в практику обов'язкового розміщення держзамовлень на виготовлення продукції в пенітенціарних установах.
15.    Мінпраці, МОН, МКТ, Мінфіну, Мінекономіки та Пенсійному фонду опрацювати питання щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення педагогічних працівників з урахуванням положень п. 34 Національної доктрини розвитку освіти, а також питання призначення пенсій за вислугу років педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів, зокрема, викладачам та концертмейстерам, педагогам-організаторам тощо, та подати узгоджені пропозиції в установленому порядку.
16.    Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, ДПА, Головдержслужбі та Пенсійному фонду опрацювати питання щодо зарахування стажу роботи в державних податкових органах на посадах, де були присвоєні спеціальні звання, до стажу державної служби, та подати узгоджені пропозиції в установленому порядку.
17.    Мінпраці, Мінфіну, Держказначейству забезпечити фінансування в повному обсязі держзамовлення для державних та казенних протезно-ортопедичних підприємств на виготовлення, поставку та ремонт технічних та інших засобів реабілітації інвалідів, а також вжити необхідних заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам протезно-ортопедичних підприємств.
18.    Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки разом з Мін'юстом розглянути питання щодо внесення змін до Закону України „Про соціальні послуги" в частині встановлення додаткових заохочень працівникам соціальної сфери та певних державних гарантій.
      Про результати інформуйте Кабінет Міністрів.
 
19.    Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту під час підготовки змін до Бюджетного кодексу України опрацювати питання щодо: 
- об'єднання фінансових ресурсів на рівні районного бюджету;
 -фінансування   сільських   закладів   культури   та   позашкільних   закладів культури з районних бюджетів.
 
20.    Мінфіну, Держкомтелерадіо, Мінпраці поінформувати Кабінет Міністрів про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 р. № 34, зокрема щодо дотримання статті 14 Закону України „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".
21.    Мінпраці, Держкомтелерадіо, Мінфіну, Мін'юсту                      внести узгоджені пропозиції щодо врегулювання розмірів оплати праці режисерів і операторів телерадіоорганізацій відповідно до рівня оплати праці журналістів та в разі необхідності прийняття урядового рішення внести на розгляд Кабінету Міністрів відповідний проект акту.
22.    Держкомтелерадіо, Мінфіну забезпечити належне фінансування трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб.
 
23.    Мінфіну, Мінпраці подати Профспілці працівників соціальної сфери України інформацію про врахування в державному бюджеті на 2008 рік вимог частини четвертої статті 19 Закону України „Про охорону праці".
24.    МКТ, Мінфіну, Мінпраці з метою забезпечення державних соціальних гарантій працівникам культури провести за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади та профспілок нараду щодо врахування зазначених гарантій у проекті Закону України „Про культуру" та врегулювання існуючих розбіжностей до законопроекту. Про виконання поінформувати Кабінет Міністрів.
25.   Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Держфінпослуг, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Мін'юсту подати висновки та обґрунтування щодо доцільності та можливостей створення недержавного пенсійного фонду для працівників бюджетної сфери.
 
26.     МОН, Мінпраці, Мінфіну опрацювати питання щодо рівних умов оплати праці вчителів в державних і приватних Середніх закладах освіти.
27.     МОН, Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту НАН України забезпечити першочерговий розгляд проекту урядового рішення з питання підвищення престижності наукової праці, державної підтримки та заохочення талановитої молоді до наукових досліджень та внести пропозиції щодо законодавчого врегулювання цих питань. 
28.     МОН, Мінфін внести пропозиції щодо шляхів вирішення першочергових проблем галузі,враховуючи існуючі законодавчі норми.
29.     МОН, Раді міністрів АР Крим, облдержадміністраціям, Київській та Севастопольській міськдержадміністраціям спільно опрацювати питання функціонування дошкільних навчальних закладів та внести пропозиції щодо шляхів його вирішення.
30.     МОН забезпечити розробку нормативно-правових актів для врегулювання питання соціального захисту працівників позашкільної освіти.
31.     МОН під час підготовки проектів урядових рішень з питання перепідпорядкування мистецьких навчальних  закладів врахувати специфіку підготовки кадрів для цієї галузі.
32.    МОН забезпечити під час розроблення державної цільової програми „Студентський та учнівський гуртожиток" рахування пропозицій профспілкових організацій працівників бюджетної сфери.
33.     МОН, МОЗ, МКТ підготувати, спільно з всеукраїнськими профспілками працівників бюджетної сфери пропозиції щодо забезпечення гарантій працівникам освіти, охорони здоров'я та культури, які працюють в сільській місцевості, селищах міського типу, а також пенсіонерам з їх числа та внести на розгляд Уряду проекти нормативно-правових актів.
34.    МОЗ, Мінпраці прискорити розроблення та затвердження в установленому порядку медичних стандартів та клінічних протоколів медичної допомоги (для запровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування).
 
35.     Мінпраці, МОЗ, Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту розглянути питання щодо встановлення медичним працівникам надбавки за вислугу років та сумлінну працю, виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, встановлення премії медичним працівникам, що працюють в сільській місцевості та доплати у розмірі 25 відсотків посадового окладу.
36.     МОЗ, МОН, МКТ, Мінфіну, Мінпраці внести пропозиції щодо відміни застосування податкової соціальної пільги для медичних працівників, педагогічних працівників та працівників культури які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу.
37.    МОЗ, Львівській облдержадміністрації розглянути по суті порушені питання заступником голови Вільної профспілки медичних працівників та поінформувати щодо шляхів їх вирішення.
  
38.      Мінпраці, МОЗ, Мінфіну розглянути питання про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року № 1361 щодо виплати одноразової допомоги у п'ятикратному розмірі мінімальної зарплати випускникам медичних закладів, які направляються на роботу у сільську місцевість.
39.      МОЗ розглянути питання щодо удосконалення системи атестації медичних працівників.
40.      Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту внести в установленому прядку узгоджені пропозиції щодо укладання контрактів з керівниками підприємств на більш тривалий термін ніж 1 рік, і збільшення граничної чисельності працівників управлінь праці та соціального захисту.
41.      Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки розглянути і внести пропозиції щодо можливості запровадження вертикальної схеми розподілу коштів для установ та організацій підвідомчих Мінпраці.
42.      МОН, Мінфіну, Мінсім'ямолодьспорту, Мінрегіонбуду за погодженням з Національним банком забезпечити розроблення проекту Державної програми щодо забезпечення житлом освітян із залученням банківських пільгових кредитів.
43.      Держмитслужбі, Мінфіну під час змін до Державного бюджету України на 2008 рік опрацювати питання щодо включення до розподілу видатків Державної митної служби України окремим рядком витрат на створення медичної служби та медично-санаторне забезпечення її працівників.
 
44.      МОЗ, МОН, Мінпраці остаточно визначитись щодо періодичності проходження медичних оглядів працівників освіти, з визначенням категорій професій та їх оплати згідно ст. 169 Кодексу законів про працю України, в тому числі бактеріологічних досліджень. Про результати інформувати Вільну профспілку працівників освіти і науки України та Кабінет Міністрів.
45.     МОН, Мінпраці розглянути звернення голови Вільної профспілки освіти і науки України щодо порушення прав профспілки при укладанні Галузевої Угоди та переукладання Галузевої Угоди з Всеукраїнськими галузевими профспілками у відповідності з Законом України „Про колективні договори і Угоди" і Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".
 
46.    МОЗ, Мінпраці, МВС, Київській міськдержадміністрації розглянути звернення Первинної профспілкової організації Вільної профспілки медичних працівників України комунального підприємства „Київська міська стоматологічна поліклініка" та вжити відповідних заходів.
                       ТУРЧИНОВУ О. В. ВАСЮНИКУ І. В. КРУПКУ П. М. ЮРКШУ О. В.
Красильщикову А. Л., Дніпрову О. С, Ящук В. В., Петруку В. В., Пінському О. І., Чеботару С. І., Тимогииній Т. Г., Дніпренко Н. К., Латенко О. І., Євтєєву Ю. О. (відповідно до компетенції)

Юлія ТИМОШЕНКО
Прем'єр-міністр України
0
8 травня 2008
5 595

Схожі публікації


Догори