Збори голів первинок. Резолюція Всеукраїнських зборів

РЕЗОЛЮЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗБОРІВ ГОЛІВ ПЕРВИННИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ФПУ,
УХВАЛЕНА 23 ЛЮТОГО 2009 РОКУ У КИЄВІ

В умовах загострення фінансово-економічної кризи виборні органи усіх ланок галузевих профспілок несуть відповідальність за долю членів профспілок та їхніх сімей, які довірили їм представництво і захист своїх прав та інтересів у стосунках з роботодавцями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, з громадськими та іншими організаціями.

Саме тому профспілкова оцінка соціально-економічної ситуації в країні діаметрально протилежна урядовій. Підтвердження - масові зупинки підприємств, цілих галузей, вал звільнень з роботи, зменшення заробітної плати та соціальної допомоги. За прогнозами профспілкових експертів соціально-економічна ситуація в країні може ще погіршитися.

На вулицях обласних міст 17 грудня та на Майдані 23 грудня 2008 року у Києві понад сто тридцять тисяч учасників Всеукраїнської акції протесту профспілок висловили своє обурення відсутністю єдиної скоординованої політики і дій влади в умовах економічної кризи, безвідповідальністю власників підприємств, які з легкістю зупиняють виробництво, ліквідують робочі місця, відверто нехтують трудовими правами працівників та соціальними гарантіями пенсіонерів заради власної наживи.

Однак навіть після масових попереджувальних акцій протесту Уряд продовжує ігнорувати вимоги профспілок. Досі Кабінетом Міністрів України не розроблено Програму подолання фінансово-економічної кризи, що свідчить про відсутність у влади антикризової стратегії.

Подальше нехтування законними правами та інтересами працівників, урізання соціальних гарантій викликає у них справедливе обурення і члени профспілок вимагають рішучих колективних дій на захист людини праці

Всеукраїнські збори голів первинних профспілкових організацій закликають профспілкові організації та об'єднання усіх рівнів:

1. У питаннях солідарних дій на захист прав та інтересів членів профспілок в період кризи
1.1. Підтримати вимоги трудових колективів, профспілок та роботодавців України про забезпечення Урядом, Верховною Радою України законодавчих рішень та практичних заходів для відновлення діяльності вітчизняних підприємств, що потерпіли від кризи, зокрема, шляхом запровадження механізму пільгового оподаткування підприємств, які не допустили скорочення робочих місць і зниження рівня заробітної плати, а також створення економічної бази для соціального захисту працюючих.
1.2. Підтримати рішення Президії ФПУ про вступ у колективний трудовий спір з Кабінетом Міністрів України у зв'язку з незабезпеченням трудових, соціально-економічних прав працівників в умовах кризи та невиконанням норм Генеральної угоди на 2008 -2009 роки щодо своєчасної оплати праці та належного соціального захисту населення в умовах різкого зростання цін.
Невідкладно розпочати роботу щодо масового вступу у колективні трудові спори з роботодавцями профспілкових організацій підприємств, галузей, де є заборгованість із заробітної плати та не виконуються норми колективних договорів чи угод.
1.3. Домагатися задоволення вимог ФПУ до Кабінету Міністрів України за допомогою усіх не заборонених законодавством засобів, включаючи масові подання позовів до судів, колективні акції протесту усіх ланок галузевих профспілок.
Усім членським організаціям ФПУ забезпечити надання органі­заційної та правової допомоги первинним профспілковим організаціям при проведенні колективних протестних дій проти безпідставних звільнень, скорочення робочого часу, невиконання колективних договорів, а також поданні і супроводженні позовів до судів щодо примусового стягнення боргів із заробітної плати.
1.4. У разі недосягнення позитивних рішень в ході примирних процедур при вирішенні колективного трудового конфлікту з Урядом - Федерації профспілок України провести у березні 2009 року другий етап Всеукраїнської акції протесту ФПУ та на засіданні Ради ФПУ прийняти рішення про проведення під прапором ФПУ солідарного Всеукраїнського страйку проти соціально агресивної політики Кабміну і безвідповідальних роботодавців.

2. У сфері соціального-економічного захисту
2.1. Президії, членським організаціям ФПУ домагатися розроблення та реалізації ефективних антикризових заходів на рівні держави, в галузях, регіонах, дотримання державних і колдоговірних гарантій в сфері оплати праці, зайнятості та соціального захисту членів профспілок, і насамперед:
- недопущення скорочення робочих місць та зниження рівня життя трудящих, своєчасної оплати праці та повного повернення заборгованості з неї, повноти і своєчасності страхових виплат застрахованими особами при виробничих травмах, втраті працездатності чи роботи, спрямування необхідних коштів на санаторно-курортне лікування, фінансування санаторіїв-профілакторіїв, оздоровлення дітей та утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
- підвищення ефективності громадського контролю за ціновою політикою та забезпечення спільної відповідальності держави, місцевого самоврядування, бізнесу за зміну цін і тарифів на соціально значущі товари та послуги, виявляти високий рівень профспілкової солідарності – не допускати необґрунтованого зростання цін і тарифів без здійснення випереджувальних заходів соціального захисту населення та підвищення заробітної плати працівників.
2.2. ФПУ та її членським організаціям об'єднати зусилля правових служб профспілкових організацій усіх рівнів у відстоюванні соціально-економічних та трудових прав членів профспілок, домагатися закріплення в колективних договорах норм щодо соціальних, економічних та інших переваг членів профспілок перед необ’єднаними працівниками.
Для надання первинним профспілковим організаціям практичної допомоги у кожному регіоні створити мобільні групи із залученням представників органів місцевої влади, територіальної державної інспекції праці, регіонального відділення НСПП тощо;
2.3. Первинним профспілковим організаціям:
- боротися за збереження кожного робочого місця, не допускати необґрунтованого скорочення членів профспілок, забезпечити дієвий контроль за індексацією заробітної плати, інших грошових доходів населення згідно з чинним законодавством;
- забезпечити дієвий профспілковий контроль за створенням безпечних умов праці, своєчасним та якісним проведенням атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці з періодичністю не рідше одного разу на 5 років, а також медичних оглядів працівників відповідних категорій згідно з законодавством;
- активно протидіяти скороченню працівників, зайнятих на виробничих процесах з високою ймовірністю виникнення аварій;
- не допускати безпідставного віднесення нещасних випадків до непов'язаних з виробництвом та звинувачення в їх причинах самих потерпілих, вести активну боротьбу з приховуванням нещасних випадків від розслідування та обліку;
- здійснювати постійний контроль за якістю роботи комісій (уповноважених) із соціального страхування на підприємствах, в установах, організаціях з метою недопущення порушення прав членів профспілок, обліком працівників, які потребують поліпшення житлових умов та контроль за розподілом службового житла і житла, побудованого за кошти або за участю підприємств, установ, організацій, а також за забезпеченням місцями в гуртожитках учнівської молоді та студентів;
- у взаємодії з місцевими органами державної виконавчої влади та самоврядування боротися проти продажу та перепрофілювання об'єктів соціально-культурного та оздоровчого призначення, які перебувають на балансі підприємств, та домагатися від роботодавця відрахування коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці;
- активно використовувати передбачене статтею 45 Кодексу законів про працю України право профспілкового органу вимагати розірвання трудових договорів з керівниками підприємств, установ або організацій, якщо вони порушують законодавство про працю, про профспілки, про колективні договори та угоди.
Про кожний факт порушень прав профспілок, перешкоджання їх законній діяльності інформувати виборні органи відповідних всеукраїнських профспілок для вжиття спільно заходів щодо їх усунення та притягнення винних до відповідальності.
2.4. Керівництву, Президії ФПУ оперативно інформувати профспілкові організації, профактив, суспільство про вжиті заходи щодо виконання Вимог ФПУ, активно використовуючи національні, галузеві й регіональні та профспілкові ЗМІ, зокрема «Профтелеграф ФПУ», заводські багатотиражки, з метою формування у громадськості позитивного сприйняття дій профспілок.
Редакції газети «Профспілкові вісті» розширити подачу матеріалів про роботу підприємств і організацій та профкомів в умовах фінансово-економічної кризи.
2.5. Членським організаціям ФПУ, територіальним профспілковим організаціям забезпечити передплату на газету «Профспілкові вісті», як центрального рупору профспілок, в кожну первинну і цехову профорганізацію, серед усіх спілчан, брати активну участь у наданні газеті актуального матеріалу про нагальні питання та позитивний досвід профспілкової діяльності.

3. У питаннях фінансового та організаційного зміцнення профспілок
3.1 Вважати вкрай необхідним і важливим чітке виконання профспілковими організаціями усіх рівнів статутних положень щодо розміру та термінів здійснення фінансових зобов’язань з акумулювання коштів на загальнопрофспілкові програми, а також необхідних фондів, зокрема страйкового фонду, підтримки та розвитку матеріальної бази, забезпечення діяльності всіх рівнів виборних органів та продуктивної роботи кваліфікованих профспілкових спеціалістів.
Рекомендувати на чергових з’їздах або відповідних пленумах чи радах галузевих профспілок обговорити питання про внесення до статутів членських організацій чітко виписаних фінансових зобов’язань всіх організаційних ланок.
3.2. При формуванні та виконанні бюджетів всіх рівнів керуватися принципом ефективності, що передбачає досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу коштів і досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів
Домагатися здійснення окремих витрат профспілок за рахунок роботодавців згідно з нормами, передбаченими в законодавчих актах України, практикою міжнародного профспілкового руху на основі внесення відповідних положень до колективних договорів та угод.
3.3 Федерації профспілок України домагатися спрощення звітності, порядку та періодичності надання її профспілками державним установам.
3.4. Головними завданнями з вдосконалення організаційної роботи профспілок вважати:
а) зміцнення єдності в рамках Федерації профспілок України;
б) визначення конкретної зони відповідальності кожної профспілкової структури, підвищення виконавської дисципліни та особистої відповідальності керівників за реалізацію статутних повноважень, прийняття реальних рішень та їх безумовне виконання;
в) всебічне зміцнення профорганів всіх рівнів, приділяючи особливу увагу створенню умов для ефективної роботи первинних профорганізацій, правовому та соціальному захисту голів профкомів і активу, зокрема представників профспілки в комісіях з розслідування нещасних випадків на виробництві, комісіях по трудових спорах, з соціального страхування та органах з укладання та контролю за виконанням колективного договору;
г) вдосконалення профспілкової структури, оптимізацію її з точки зору організаційних і фінансових ресурсів та приведення у відповідність до структури економіки і адміністративно-територіального устрою держави;
д) посилення мотивації профспілкового членства, зокрема шляхом введення додаткових пільг і соціальних гарантій членам профспілок;
ж) запровадження єдиної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і активу, професійної атестації профспілкових працівників за підсумками навчання, формування реального і дієвого резерву кадрів;
з) цілеспрямовану практичну роботу з поширення профспілкового членства, залучення молоді до участі у профспілках.
3.5. Боротися за збереження кожної первинної профспілкової організації та ініціювати їх формування на новоутворених підприємствах малого та середнього бізнесу, в транснаціональних компаніях, що діють в Україні на приватних підприємствах, в організаціях та установах. Активно використовувати позитивний досвід запровадження інституту представників профспілки на підприємствах, організаціях та вдосконалювати правові, соціальні та організаційні умови їх діяльності.
3.6. Виражати солідарність з діями профспілок – членських організацій ФПУ.

АКТИВНІСТЬ РЯДОВИХ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛОК, БОЙОВИТІСТЬ
КОЖНОЇ ПЕРВИНКИ – НЕОДМІННА УМОВА УСПІХУ У
БОРОТЬБІ ЗА ТРУДОВІ ПРАВА!


23 лютого 2009 року
м. Київ
0
24 лютого 2009
3 891

Схожі публікації


Догори