Президія ЦК Профспілки звернулася до Комітету щодо законопроекту «Про повну загальну середню освіту»

Від імені президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України спрямовано звернення до Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України приводу проекту закону «Про повну загальну середню освіту», № 0901, підготовленого підкомітетом з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях на розгляд Комітету для підготовки його на друге читання.

Відзначено, що в законопроекті враховано низку зауважень та пропозицій ЦК Профспілки, які вносилися Комітету, надавалися народним депутатам України та відстоювалися безпосередньо під час засідань Робочої групи з доопрацювання проекту «Про повну загальну середню освіту» (реєстр. № 0901).

Однак залишились не врахованими деякі з проблемних норм, відображення яких в законі сприятиме забезпеченню гарантованого Конституцією України здобуття загальної середньої освіти, недопущенню звуження трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників закладів загальної середньої освіти, забезпеченню реалізації прав на законодавчо визначений розмір оплати праці педагогічних працівників відповідно до Закону України «Про освіту» та трудового законодавства, її удосконалення відповідно до вимог часу, відновленню соціально-економічних прав та інтересів освітян, дотриманню міжнародних актів щодо недопущення дискримінації в трудових відносинах. Їх наведено постатейно.

Неприпустимою, безпідставною та такою, що потребує вилучення, є норма про прийняття на посаду педагогічного працівника на основі строкового трудового договору за його бажанням. Президія наполягає на передбаченні норми про встановлення педагогічному працівникові за виконання обов’язків педагога-наставника доплати у фіксованому розмірі 20%.

Наголошено на необхідності законодавчого врегулювання питання розподілу педагогічного навантаження, перегляду умов праці за погодженням з виборним профспілковим органом на основі тарифікації. Обсяг навчальної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не може обмежуватися.

Посадові оклади та ставки заробітної плати педагогічних працівників за роботу з дітьми з особливими освітніми потребами мають підвищуватися на 20-25%, а в закладах освіти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – на 30%, а тих, які мають педагогічні, почесні, вчені, спортивні звання тощо, – на 10 – 33%.

Робочий час вихователя закладу загальної середньої освіти повинен становити 30 годин, вихователя, асистента вчителя спеціального закладу загальної середньої освіти, інклюзивних та спеціальних класів – 25 годин на тиждень замість норми 36 годин на тиждень.

Неприпустимими є норми статті 32 законопроекту, що: «Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські (міст з населенням менше 50 тисяч), сільські, селищні ради, а комунальних ліцеїв – обласні та міські ради (міст з населенням більше 50 тисяч).

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради. Для започаткування та провадження освітньої діяльності комунального ліцею у його складі має бути створено та функціонувати не менше чотирьох 10 класів».

Наголошено, що така диференціація повноважень місцевих рад залежно від чисельності населення не передбачена законом «Про місцеве самоврядування в Україні». Запровадження таких норм звузить права місцевого самоврядування, передбачені статтею 32 цього закону. Серед повноважень обласних рад, визначених статтею 43 закону, не передбачено таких, як утворення комунальних ліцеїв – окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання. Стосовно повноважень міських рад, то вони є рівнозначними, незалежно від чисельності населення більше чи менше 50 тисяч. Крім того, такі нововведення призведуть до ситуації, що навіть у містах та цілих районах не буде закладів освіти, які забезпечують здобуття учнями повної загальної середньої освіти. За останніми даними на сьогодні із 472 міст нараховується 376 міст  з населенням до 50 тисяч. Економія на освіті дітей неприпустима.

Таким запровадженням має передувати їх громадське обговорення, а вже потім законодавче врегулювання з урахуванням думки та вимог громадськості.

Необхідно доповнити 38 вимогою про наявність у керівника закладу загальної середньої освіти вищої педагогічної освіти.

Стосовно умов обрання, призначення та звільнення керівника закладу загальної середньої освіти, зазначених у статті 39, необхідно передбачити право його повернення на педагогічну посаду, яку він обіймав до призначення на посаду директора. 

Президія вимагає вилучення з розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту підпунктів 1 та 2 пункту 3 стосовно визнання набрання чинності цим Законом підставою для припинення безстрокового трудового договору з керівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти та педагогічними працівниками цих закладів, яким виплачується пенсія за віком. Наголошено, що стаття 22 Конституції України забороняє при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

У Прикінцевих та перехідних положеннях закону «Про освіту» необхідно передбачити норму про забезпечення у 2020 році положення частини другої статті 61 цього Закону щодо встановлення найменшого посадового окладу педагогічного працівника на рівні 3 мінімальних заробітних плат з відповідною диференціацією посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників з затвердженням їх схеми.

Президія ЦК Профспілки висловила сподівання на врахування народними депутатами України, членами Комітету, зазначених зауважень та пропозицій під час підготовки законопроекту «Про повну загальну середню освіту», реєстраційний № 0901, до другого читання, а також відстоювання та підтримки їх під час голосування. 


 Завантажити звернення komtet-osvti_zauvazhennya.pdf [272.7 Kb][114] Завантажити Переглянути документ онлайн  
Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори