Відповідь МОН: щодо функціонування коледжів та фахових коледжів

Міністерство освіти і науки України розглянуло звернення Профспілки працівників освіти і науки України від 29 січня 2020 року № 02-5/109 щодо функціонування коледжів та фахових коледжів.

У листі, зокрема, повідомлено, що відповідно до статті 66 Закону України «Про фахову передвищу освіту» фінансування фахової передвищої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі шляхом надання відповідних освітніх субвенцій, а також коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, а саме:

 • освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здобуття повної загальної середньої освіти – на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, які у державних закладах фахової передвищої освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та у комунальних закладах фахової передвищої освіти надають повну загальну середню освіту;

 • освітньої субвенції на здобуття повної загальної середньої освіти – на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, які у державних закладах фахової передвищої освіти, що фінансуються з державного бюджету, та у приватних закладах фахової передвищої освіти надають повну загальну середню освіту;

 • освітньої субвенції на надання фахової передвищої освіти за спеціальностями, яким надається особлива підтримка;

 • освітньої субвенції на надання фахової передвищої освіти особам з особливими освітніми потребами;

 • освітньої субвенції на підвищення кваліфікації педагогічних і науково- педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти;

 • освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання обов’язків засновника державних закладів фахової передвищої освіти у частині забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази державного закладу фахової передвищої освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

 • коштів загального фонду державного бюджету на оплату послуг з виконання державного замовлення з надання фахової передвищої освіти в державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти;

 • коштів загального фонду місцевих бюджетів на оплату послуг з виконання: регіонального замовлення з надання фахової передвищої освіти у державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти а також державного замовлення з надання фахової передвищої та вищої освіти у державних закладах фахової передвищої освіти, переданих на фінансування з місцевих бюджетів відповідно до законодавства;

 • коштів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад на оплату послуг з надання фахової передвищої та вищої освіти;

 • коштів місцевих бюджетів всіх рівнів на надання фінансової підтримки: закладам фахової передвищої освіти, розташованим у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, згідно з програмою соціально- економічного розвитку території, затвердженої у встановленому порядку; працівникам та здобувачам освіти закладів фахової передвищої освіти, розташованих у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, згідно з рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування;

 • пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої освіти;

 • державної та місцевої фінансової підтримки для здобуття фахової передвищої освіти;

 • державної цільової підтримки для здобуття фахової передвищої освіти;

 • коштів фізичних та юридичних осіб на оплату послуг з надання фахової передвищої та вищої освіти в закладах фахової передвищої освіти відповідно до укладеного договору, інших джерел.

Порядок та умови надання освітніх субвенцій, передбачених цією частиною, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

З метою недопущення знищення ланки фахової передвищої освіти її фінансування у 2020 році було виокремлено з бюджетної програми «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» в бюджетну програму «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти». Крім того, передбачено фінансування коледжів та фахових коледжів за бюджетною програмою «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам». 

Разом з тим, вказано у листі Міністерством освіти і науки України вживаються заходи, необхідні для підвищення результативності діяльності мережі закладів фахової передвищої освіти. 


Звантажити повний лист-відповідь mon_koledzh.pdf [2.65 Mb][255] Завантажити Переглянути документ онлайн  
Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Схожі публікації


Догори