Профспілка бере участь у роботі Експертної ради при Уповноваженому

31 жовтня 2022 року наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини № 92-15/22 утворено Експертну раду при Представнику Уповноваженого з соціальних та економічних прав. 

Мета її діяльності – надання експертно-консультаційної підтримки Уповноваженому з прав людини та його Представнику з соціальних та економічних прав у захисті прав людини і громадянина, зокрема прав на соціальний захист, працю, прав фізичних осіб – підприємців на підприємницьку діяльність, охорону здоров’я, освіту, культуру, власність, безпечне довкілля, прав споживачів.

Експертно-консультаційна підтримка здійснюється при:

  • системному аналізі додержання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами прав людини і громадянина;
  • підготовці пропозицій та рекомендацій щодо запобігання порушенням таких прав або сприяння їх поновленню;
  • наданні пропозицій щодо вдосконалення законодавства України, імплементації норм міжнародного права та до проектів нормативно-правових актів;
  • представленні результатів досліджень.

Планується, що Рада буде постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який створюється Уповноваженим і у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Членами Ради є провідні фахівці експерти правозахисних громадських організацій, благодійних фондів, міжнародних організацій, а також представники наукових та дослідницьких інституцій з досвідом роботи у галузі захисту прав людини і громадянина на соціальний захист, працю, прав фізичних осіб – підприємців на підприємницьку діяльність, охорону здоров’я, освіту і культуру, власність, безпечне довкілля, прав споживачів.

Профспілки представляють Людмила Липець – к.ю.н., завідувачка відділом експертно-правової роботи Профспілки працівників освіти і науки України; Георгій Селіванов – завідувач відділу правової експертизи Департаменту правового захисту Федерації професійних спілок України.

11 листопада 2022 року відбулося перше установче засідання цієї Експертної ради при Представнику Уповноваженого з соціальних та економічних прав в режимі відеоконференції.

Представник Уповноваженого з соціальних та економічних прав Олена Колобродова, яка виступила доповідачем, ознайомила з діяльністю Уповноваженого на цьому напрямі.

Учасники установчого засідання обрали Співголову та Секретаря Експертної ради шляхом голосування. Також обговорили пропозиції щодо плану роботи Експертної ради з соціальних та економічних прав на 2023 рік. 

 Відділ експертно-правової роботи Профспілки

Схожі публікації


Догори