Лист Фонду соціального страхування від 17.11.2008 № 06-34-2243

Фонд соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
                                                  04070, м. Київ. вул. Боричів Тік. 28                                                
                                                                                                                                                                                                                              тел.: 206-04-01
_________________________________________________ ______________                                                                          факс: 206-04-06
             17.11.2008 № 06-34-2243                   
 
                                                                                                               Голові Центрального комітету
                                                                                                              профспілки працівників освіти і науки України
                                                                                                                                        Сачкову Л.С.
                                                                                             
 
 Про статус санаторіїв-                      
профілакторіїв, що частково
фінансуються за рахунок коштів              
Фонду
 
 
Шановний Леоніде Семеновичу!
         На звернення, надіслане голові правління Фонду Мірошниченку О.В., щодо часткового фінансування за рахунок коштів Фонду санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів, що мають статус юридичних осіб, повідомляємо наступне.
        Статтею 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (далі - закон 2240-ПІ) визначено, що за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснюється часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, навчальних закладів та організацій (далі - підприємства), в порядку, визначеному правлінням Фонду.
         Відповідно до Закону 2240-ІІІ, постановою правління Фонду від 04.03.2004 № 19 затверджено Інструкцію про часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду (далі - Інструкція), якою передбачено, що часткове фінансування такої оздоровниці за кошти Фонду може здійснюватися за умови, якщо вона є відокремленим підрозділом без статусу юридичної особи і діє на основі положення, затвердженого її власником або уповноваженим ним органом. Зазначені вимоги не суперечать статті 64 Господарського кодексу України.
         При цьому за кошти Фонду здійснюється часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв на організацію харчування, лікування та культобслуговування осіб, проведення медичних консультацій спеціалістами, оплату праці та підвищення кваліфікації працівників санаторію-профілакторію, що утримуються за рахунок коштів Фонду, оплату послуг та інших видатків.
         На базі санаторію-профілакторію здійснюється санаторно-курортне лікування та оздоровлення працівників (студентів) підприємства, на балансі якого він знаходиться і яке, відповідно до пункту 1.8 Інструкції, здійснює за рахунок власних коштів будівництво, ремонт приміщень та обладнання, господарське утримання оздоровниці тощо.
         Часткове фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду, згідно з пунктом 3.6 Інструкції, може здійснюватися за умови гарантії власника санаторію-профілакторію щодо його господарського утримання.
         Відповідно до пункту 1 статті 23 Закону України "Про вищу освіту" вищий навчальний заклад є юридичною особою, який згідно абзацу 6 пункту 2 статті 29 має право створювати в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, територіально відокремлені та інші структурні підрозділи, а пункт 7 статті ЗО дозволяє мати у своїй структурі підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.
          Пунктом 4 статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" зазначено, що відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають державній реєстрації.
           Санаторій - профілакторій, який, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.2002 № 385, входить до переліку санаторно-курортних закладів, може бути юридичною особою, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 №805 "Про затвердження Загального положення про санаторно-курортних заклад", і яка є носієм цивільних прав і обов'язків, володіє відокремленим майном, від власного імені набуває майнові та особисті нематеріальні права і обов'язки.
         Санаторій-профілакторій, як заклад охорони здоров'я, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 №765, проходить державну акредитацію.
         Що стосується отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, то її отримують, відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі -Закон 1775-ІІІ) суб'єкти господарювання, що зареєстровані в установленому законодавством порядку як юридичні особи.
           Статтею 14 Закону 1775-Ш визначено, що для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які проводитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, орган ліцензування видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право відокремленого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії.
          Тобто, санаторій профілакторій, що є відокремленим підрозділом підприємства, відповідно до діючого законодавства, отримує акредитаційний сертифікат та копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, оригінал якої отримує підприємство - власних санаторію-профілакторію.
           У зв'язку із зазначеним, наявність у санаторію-профілакторію статусу відокремленого підрозділу підприємства не суперечить діючим нормативно-правовим нормам з питання надання санаторно-курортного лікування застрахованим особам і членам їх сімей.
             Водночас повідомляємо, що аналогічне роз'яснення надіслано виконавчій дирекції Дніпропетровського обласного відділення Фонду для прийняття відповідних заходів стосовно вимог державної податкової інспекції у м. Дніпропетровську до санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів.
            Що стосується санаторіїв-профілакторіїв Полтавських вищих навчальних закладів, то часткове фінансування за рахунок коштів Фонду може здійснюватися за умови надання їм статусу відокремленого підрозділу, як це передбачено діючою Інструкцією.
 
 З повагою
Директор                                                             С.П. Санченко
Лист

Схожі публікації


Догори