ЦК Профспілки звернувся до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з приводу реєстрації Галузевої угоди на 2011-2015 роки

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Лист
від 31.03.2011 № 02-5/163

    ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу необхідності завершення процесу, пов’язаного з укладенням, реєстрацією, доведенням на місця та забезпеченням виконання Галузевої угоди на 2011-2015 роки.
    Розробка проекту Галузевої угоди, її схвалення та підписання здійснені відповідно до чинного законодавства України, зокрема Законів України "Про колективні договори і угоди", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Кодексу законів про працю України.
Щодо вимог та відповідних дій лідерів Конфедерації вільних профспілок України та Вільної профспілки освіти і науки України, спрямованих на визнання останньої як співчлена профспілкової сторони Галузевої угоди, повідомляємо наступне.
    Діючи в рамках чинного законодавства та враховуючи наявність на галузевому рівні інших профспілок, зокрема Вільної профспілки освіти і науки України, та її відповідне звернення на нашу адресу, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України в ході підготовки до переговорного процесу було забезпечено створення та функціонування спільного представницького органу для ведення переговорів і укладення Галузевої угоди.
    Оскільки у спільному представницькому органі не було досягнуто згоди щодо змісту положень Галузевої угоди та її назви, угода була підписана від імені Профспілки працівників освіти і науки України, до складу якої входить більше половини найманих працівників галузі. Зазначене повністю узгоджується з нормами статті 4 закону "Про колективні договори і угоди".
    Вважаємо за необхідне повідомити, що участь Вільної профспілки освіти і науки України у процесі роботи над проектом Галузевої угоди на 2011-2015 роки обмежилась підготовкою п’яти пропозицій, дві з яких були спрямовані на відображення в її назві та положеннях Вільної профспілки освіти і науки України як співчлена профспілкової сторони угоди. Інші пропозиції стосувалися внесення змін до чинної на початок січня 2011 року Галузевої угоди.
    Відповідно до норм статті 9 Закону України "Про колективні договори і угоди" Галузева угода набрала чинності з дня її підписання представниками сторін у присутності членів ЦК Профспілки, тобто з 1 березня 2011 року.
    Щодо можливих змін і доповнень до Галузевої угоди, в тому числі тих, на яких наполягає Вільна профспілка освіти і науки України, то зважаючи на норми ст.14 закону "Про колективні договори і угоди", п.1.6 Галузевої угоди, вони можуть бути внесені протягом строку тільки за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному самою угодою. ЦК Профспілки працівників освіти і науки України як сторона Галузевої угоди вважає неможливим і недоцільним змінювати на даному етапі положення Галузевої угоди та її назву. Водночас варто зауважити, що в практиці соціального партнерства застосовується така форма участі інших профспілок в колективно-договірному процесі, як приєднання до вже укладених договорів та угод. Саме цей спосіб співпраці ми пропонуємо Вільній профспілці освіти і науки України щодо Галузевої угоди.
    Стосовно поширення норм підписаної 1 березня 2011 року Галузевої угоди на 2011-2015 роки угоди на працівників, осіб, що навчаються, то відповідно до ст.9 Закону України "Про колективні договори і угоди, п.1.4. самої угоди, її положення діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду, незалежно від членства в тій чи іншій профспілці.
    Разом з тим ЦК Профспілки вважає за необхідне наголосити, що відповідно до Конвенції МОП № 87 "Про свободу асоціації та захист права на організацію" державна влада утримується від будь-якого втручання, здатного обмежити право організації працівників вільно обирати своїх представників, організовувати свою діяльність або перешкоджати його законному здійсненню. На недопущенні втручання державною владою в діяльність профспілок зазначається також в листі Міністерства соціальної політики України на адресу Федерації профспілок України у зв’язку із зверненням народного депутата України В.Я. Волинця щодо укладення Галузевої угоди без участі Вільної профспілки освіти і науки України.
    Враховуючи викладене вище, ЦК Профспілки розраховує на термінове забезпечення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, як стороною Галузевої угоди, виконання норм п.1.8 щодо подання її на повідомну реєстрацію та доведення змісту до керівників органів управління освітою, вищих навчальних закладів, інших закладів освіти і науки. Оперативне вирішення даного питання свідчитиме про дійсність намірів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо забезпечення соціального діалогу з метою розвитку трудових відносин у галузі та вирішення соціально-економічних питань працівників, осіб, що навчаються, та власників.

Заступник Голови Профспілки             С.М.Романюк

Схожі публікації


Догори