Відрахування пофспілковим організаціям коштів на спортивно-оздоровчу і культурно-масову роботу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua

від 26.05.08 № _1/9-339_____


Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим

Управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій

Головам Рад ректорів
вищих навчальних закладів
ІІІ-IV рівнів акредитації

Головам Рад ректорів
вищих навчальних закладів
І-IІ рівнів акредитації


Міністерство освіти і науки просить взяти під особливий контроль виконання установами та організаціями Закону України ”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, зокрема статті 44, відповідно до якої роботодавці мають відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері - за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.
Забезпечення фінансуванням культурно-масових заходів та фізкультурної і оздоровчої роботи сприятиме духовному розвитку, поліпшенню фізкультурної та оздоровчої роботи учнів та студентів навчальних закладів України.


Перший заступник Міністра О.П.ГребельникДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

10.02.2005 № 07-06/237-1160

Управління Державного казначейства
в Автономній Республіці Крим, областях,
мм..Києві і Севастополі

Щодо надання роз’яснень

На численні запити органів Державного казначейства України та розпорядників і одержувачів бюджетних коштів про надання роз’яснень з деяких питань застосування кодів економічної класифікації видатків Державне казначейство України повідомляє.

Щодо оплати виконаних робіт за трудовим договором та договором підряду.
Оплата праці за трудовим договором проводиться за кодом економічної класифікації видатків бюджету 1111 “Заробітна плата”.
Відповідно до ст.21 Кодексу законів про працю України трудовий договір – угода між працівником і власником підприємства, установи, організації чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а інша сторона договору зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Заробітна плата працівника за трудовим договором виплачується з фонду оплати праці підприємства, установи чи організації; це стосується і позаштатних працівників, з якими укладено трудові договори.
Відповідно до ст.837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.
У договорі підряду обумовлюється предмет (роботи, послуги) ціна і термін виконання. Робота за договором підряду носить разовий характер.
Оплата робіт, виконаних за договором підряду, проводиться за тими кодами економічної класифікації видатків бюджету, які відповідають економічній сутності платежів.

Щодо проведення видатків з відрахування коштів первинним профспілковим організаціям.
Відповідно до статті 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” роботодавці зобов’язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу у розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше, ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці.
Тобто сплата цих внесків та їх розмір мають бути обумовлені колективним договором та угодами. Крім того, враховуючи вимоги чинних нормативно-правових актів, які регламентують бюджетний процес, розпорядники бюджетних коштів та профспілкові організації мають регламентувати процедури звітування щодо цільового використання бюджетних коштів, відрахованих профспілковій організації.
За умови дотримання зазначених вимог відповідні видатки необхідно здійснювати за кодом економічної класифікації видатків бюджету 1139 “Оплати інших послуг та інші видатки”.

Заступник Голови О.С.Даневич

Вик.Ільяшенко М.С.
тел. 294-49-45ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

12.08.2005 № 07-04/1573-6546
Федерація професійних спілок України
01012, Київ-12, майдан незалежності,2
Про надання роз’яснень

Державне казначейство України розглянуло ваш лист від 20.07.2005 № 03-20-1146 про надання роз’яснень щодо порядку перерахування коштів бюджетними установами та організаціями первинним профспілковим організаціям і в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 № 89, органи Державного казначейства здійснюють платежі за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в разі наявності відповідного бюджетного зобов’язання.
Кошти бюджетних установ та організацій на організацію культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи перераховуються первинним профспілковим організаціям згідно укладених з ними договорів у загальновстановленому порядку.
У разі, якщо передбачається окремий порядок перерахування зазначених коштів, такий порядок затверджується відповідними нормативними документами вповноважених на це органів виконавчої влади.
Визначення умов витрачання коштів, отриманих профспілками від бюджетних установ і організацій, не належить до компетенції Державного казначейства України. Такі умови визначаються колективним договором та укладеними між ними угодами.

Заступник Голови О.О Чечуліна

Схожі публікації


Догори