Про внесення змін до деяких законів України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного прожиткового мінімуму

Профспілка працівників освіти і науки України розглянула проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного прожиткового мінімуму», реєстраційний № 2720-1, що надійшов від Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України, і повідомляє наступне.
Вважаємо за необхідне внесення змін до статті 95 Кодексу законів про працю України про встановлення розміру мінімальної заробітної плати не нижче від прогнозного фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахованого відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум» у цінах грудня попереднього року.
Також доцільними вважаємо зміни до статті 96 Кодексу, що мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за мінімальну заробітну плату, встановлену для працездатних осіб на 1 січня календарного року та не нижче від прогнозного фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахованого відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум» у цінах грудня попереднього року.
Догори