Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій», щодо змін Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1043, та вважає за необхідне зауважити наступне.
Пунктами 3 і 4 чинного Порядку передбачено право на отримання академічної стипендії за рахунок коштів державного бюджету студентами не
лише державних закладів вищої освіти ІІІ-ІV акредитації (інститути, університети), а й таких їх структурних підрозділів, як вищі заклади освіти І-ІІ рівнів акредитації (коледжі, професійні коледжі).
Зокрема пунктом 3 Порядку визначено, що розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є державні вищі навчальні заклади III - IV рівня акредитації та вищі навчальні заклади I - II рівня акредитації, які входять до їх складу без статусу окремих юридичних осіб, що належать до сфери управління МОН.
Догори