До травня 2015 року зменшиться кількість вищих навчальних закладів

До травня 2015 року зменшиться кількість вищих навчальних закладівМіністерство освіти і науки України пропонує 53 вищим навчальним закладам визначитися щодо доцільності подальшого їх функціонування або можливого об’єднання зусиль з іншими навчальними закладами до завершення 2014/2015 навчального року. Про це повідомляється у листі МОН № 1/9-616 від 28.11.2014 року.

Так, зважаючи на очевидну невідповідність ліцензованим умовам цих ВНЗ, Акредитаційна комісія України буде змушена розглянути доцільність їхньої діяльності до травня 2015 року.

Прийнятий у новій редакції Закон України «Про вищу освіту» встановлює чіткі гарантії та відповідальність держави щодо забезпечення якості вищої освіти, що є надзвичайно важливою умовою входження України до Європейського простору вищої освіти. При цьому акредитаційні органи та експертні організації, зокрема Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, будуть підвищувати вимоги до самоаналізу результатів освітньої діяльності та системи управління якістю навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Сьогодні ж аналіз оцінки діяльності навчальних закладів під час акредитації дає підстави прогнозувати, що не всі ВНЗ зможуть утримати високу планку оцінки освітньої діяльності.

Перегляд мережі вищих навчальних закладів необхідний для того, щоб привести, з одного боку, мережу навчальних закладів до європейських зразків, а з іншого боку – підвищити якість підготовки наукових кадрів у майбутньому. Кількість вищих навчальних закладів в провідних країнах Європи є значно меншою у порівнянні з Україною, мінімальна кількість студентів в європейських університетах – 10 тисяч осіб. Наприклад, в Іспанії працюють 48 університетів, усі вони мають не менше 15 тисяч студентів денної форми навчання. У Мадриді – два університети по 23-24 тисячі студентів.

За даними Державної служби статистики мережа вищих навчальних закладів України налічує 803 вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації та форм власності, у тому числі 325 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 478 – І-ІІ рівнів акредитації. До державної форми власності належить 215 навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та 200 навчальних заклади І-ІІ рівнів акредитації; приватної форми власності – 96 навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 71 – І-ІІ рівнів акредитації.Відділ студентської молоді

Схожі публікації


Догори