Рівень життя населення у 2017 році: довідка ФПУ

За інформацією Держстату у ІІІ кварталі 2017 року номінальні доходи населення склали 642,1 млрд грн, що на 20,2 % більше порівняно з відповідним періодом 2016 року. Наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 16,4 %, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, – на 0,2 %.

Щодо структури доходів населення за ІІІ квартал 2017 року

Питома вага заробітної плати в структурі доходів населення за III квартал 2017 року становила 43,3%, у порівнянні з відповідним періодом 2016 року частка заробітної плати у доходах зросла на 3,1 в.п., що є позитивною динамікою, оскільки в економічно розвинутих і соціально захищених країнах світу, за даними експертів, частка заробітної плати в структурі доходів населення складає більше 50%.

Вагому частину в структурі сукупних доходів населення займають соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти, при цьому їх частка у заробітній платі зменшилася на 0,4 в.п. з 32,2% у III кварталі 2016 року, до 31,8% – за цей період 2017 року.

Для розв’язання проблеми як доходів населення, так і їх структури, необхідне створення умов державою для розширення доступу до продуктивної зайнятості, сприяння зростанню доходів населення до рівня країн Європейського Союзу, саме це завдання органам влади встановлене у Стратегії подолання бідності, що затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 16 березня 2016 р. № 161-р (далі – Стратегія) та яку передбачено реалізувати до 2020 року.

Щодо показників бідності у І півріччі 2017 року

Необхідно відзначити, що відповідно до Цілей сталого розвитку (2015-2030 роки), схвалених на Саміті ООН у вересні 2015 року, розв’язання проблем подолання бідності та зменшення нерівності, підвищення рівня життя та забезпечення доступу до базових послуг для всіх верств населення, розвиток соціальної інфраструктури та розширення можливостей для самореалізації в безпечному середовищі є першочерговими завданнями світової спільноти. Забезпечення права на захист від бідності та соціального відчуження також є одним із головних напрямів Європейської соціальної хартії (переглянутої), що ратифікована Верховною Радою України у 2006 році.

На виконання Стратегії з метою поетапного зниження в Україні масштабу бідності, соціального відчуження та запровадження нових механізмів її запобігання Урядом здійснюються відповідні заходи з використанням засобів соціальної та економічної політики, результат яких, зокрема оцінюється показниками рівня бідності в країні.

Так, показники бідності за багатовимірною оцінкою у I півріччі 2017 року характеризуються такими даними:

1) рівень бідності за абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму (загальні еквівалентні доходи особи нижче фактичного (розрахункового) прожиткового мінімуму в середньому на одну особу) зменшився у порівнянні з відповідним періодом попереднього року на 15,1 в.п. та склав 39,4%;

2) рівень бідності за абсолютним критерієм – за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму(сукупні еквівалентні витрати особи нижче фактичного (розрахункового) прожиткового мінімуму в середньому на одну особу) зменшився у порівнянні з відповідним періодом попереднього року на 8,4 в.п. та склав 48,3%. При цьому, очікуваним результатом від реалізації Стратегії у цьому році цей показник має становити 23%, а у 2020 році – 15%;

3) за відносним критерієм за витратами (сукупні еквівалентні витрати особи нижче 75 % медіанного рівня середньодушових еквівалентних сукупних витрат) рівень бідності зріс на 1,3 в.п. та склав 25,4%;

3.1. серед працюючих – 20,1% (I півріччя 2016 року – 19,9%);

3.2. серед дітей до 18 років – 32,4%  (I півріччя 2016 року – 29,7%);

4) за вартістю добового споживання нижче 5$ (за міжнародним критерієм ООН – еквівалентні витрати особи нижче межі бідності, визначеної Організацією Об’єднаних Націй для країн Центральної та Східної Європи як гривневий еквівалент 5,05 долара США відповідно до паритету купівельної спроможності, розрахований Світовим банком (межа, визначена на рівні 5,05 долара США, коригується Світовим банком раз на 10 років відповідно до інфляції долара США) рівень бідності склав 1,9%, що на 0,1 в.п. більше, ніж у відповідному періоді минулого року. При цьому, очікуваним результатом від реалізації Стратегії у цьому році цей показник має становити 0,8%, а у 2020 році – 0,5%.

Наведені дані свідчать, що в країні залишається стабільно високий рівень бідності. На момент формування Стратегії, за межею відносної бідності за витратами перебувало 23,8 % населення (дев’ять місяців 2015 року), а вже за 1 півріччя 2017 року цей показник зріс до 25,4%.

Аналіз здійснено з використанням даних Мінсоцполітики, що надані СПО об’єднань профспілок на виконання Генеральної угоди.


Завантажити документ 2017_rk_mnsoc_.pdf [324,44 Kb][178] Завантажити Переглянути документ онлайн  


За інформацією  ФПУ
0
12 березня 2018
3 193

Схожі публікації


Догори