Підвищується заробітна плата працівників бюджетної сфери

    Наслідком активізації соціального діалогу між профспілками та органами виконавчої влади, в тому числі між ЦК Профспілки та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Кабінетом Міністрів України, стало схвалення Урядом 11 травня поточного року постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери», якою передбачається забезпечити прискорення виконання відповідних зобов'язань Уряду за Генеральною угодою.
    Зокрема з 1 липня 2011 року, тобто на 3 місяці раніше від попередньо запланованих термінів, збільшується посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до розміру 635 грн. Внаслідок такого підвищення середній розмір посадових окладів педагогічних працівників становитиме 1251 грн., а науково-педагогічних працівників - 2172 грн. (що відповідає ставці заробітної плати вчителя першої кваліфікаційної категорії та посадовому окладу доцента відповідно).
    Передбачається також наступне підвищення величини першого тарифного розряду ЄТС з 1 вересня, 1 жовтня та 1 грудня 2011 року в розмірах відповідно 641 грн., 660 грн. та 704 грн.
    Таким чином заробітна плата вчителя, який зокрема має першу кваліфікаційну категорію, звання «старший учитель» та викладає українську мову, виконує обов’язки класного керівника, завідувача кабінетом, з урахуванням надбавок за вислугу років та за престижність педагогічної праці, в середньому збільшиться порівняно з квітнем з 42 гривень у липні до 330 грн. у грудні, а доцента – з 58 грн. до 459 грн. відповідно.
    Виходячи із нових розмірів ставок заробітної плати та посадових окладів буде нараховуватись заробітна плата за час відпустки.
    Започатковано ліквідацію зрівнялівки в оплаті праці працівників 1-7 тарифних розрядів. Зокрема посадовий оклад помічника вихователя дошкільного начального закладу збільшиться порівняно з квітнем з 45 грн. у липні до 89 грн. у грудні.
    За результатами виконання зведеного бюджету за другий та третій квартали поточного року та за наявності його можливостей передбачається за участю профспілок внесення пропозицій щодо підвищення заробітної плати у бюджетній сфері та зменшення грошового розриву між посадовим окладом працівника першого тарифного розряду і мінімальною заробітною платою.
    Передбачено також проведення зі стороною профспілок переговорів щодо встановлення на 2012 рік розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС та посадових окладів державних службовців з метою поступового наближення їх розмірів до законодавчо гарантованого рівня.
'Підвищується

Схожі публікації


Догори