Глобальна доповідь МОП про заробітну плата у світі в 2018-2019 роках: аналіз із гендерним аспектом

За оцінками Міжнародної організації праці, середня світова частка участі в робочій силі становить приблизно 52 % населення працездатного віку, тобто чисельність зайнятих становить приблизно 3,3 млрд осіб. Серед усіх зайнятих майже 54 %, тобто 1,8 млрд, працюють за наймом. Ця цифра приблизно на 760 млн осіб більше, ніж 25 років тому (ILOSTAT; ILO, 2017).

Для більшості цих працівників дохід у формі заробітної плати складає значну частку сукупного доходу їхніх домогосподарств.

У середньому частка заробітної плати в сукупних доходах домогосподарств, у яких є принаймні одна особа працездатного віку, коливається від приблизно 40 %у деяких країнах із низьким і середнім рівнем доходу до 60-80 % у економіках із високим рівнем доходу (ILO, 2016a).

Отже, аналіз темпів зростання заробітної плати у глобальному та регіональному розрізі є ключем до розуміння зростання доходів і рівня життя в світовому масштабі.

Яка реальна середня заробітна плата у світі і як вона змінилася за останні роки проаналізовано та узагальнено у Глобальній доповіді МОП «Заробітна плата у світі в 2018-2019 роках. Що ховається за гендерними розривами в оплаті праці».

У доповіді вивчається динаміка реальної заробітної плати у світі й надається унікальна картина тенденцій у галузі заробітної плати в глобальному масштабі й по окремих регіонах.

У виданні за 2018-2019 роки проведено аналіз ґендерного розриву в оплаті праці. Основна увага приділяється двом головним задачам: як знайти найбільш корисні засоби для вимірювання ґендерного розриву в оплаті праці й як деталізувати цей розрив так, щоб найкраще поінформувати політиків і соціальних партнерів про фактори, що спричиняють його.

У доповіді також подано огляд ключових політичних питань стосовно заробітної плати та зменшення ґендерного розриву в оплаті праці в обставинах різних країн. 

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Схожі публікації


Догори