ЦК Профспілки звернувся до Голови Парламенту щодо законопроекту про середню освіту

Комітетом з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України підготовлено до другого читання проект закону «Про повну загальну середню освіту» № 0901.

У редакції законопроекту враховано низку зауважень та пропозицій ЦК Профспілки, які вносилися Комітету, надавалися народним депутатам України та відстоювалися безпосередньо під час засідань Робочої групи з доопрацювання проекту закону «Про повну загальну середню освіту».

Однак залишилися не врахованими деякі з проблемних норм, відображення яких в законі сприятиме забезпеченню гарантованого Конституцією України здобуття загальної середньої освіти, недопущенню звуження трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників закладів загальної середньої освіти, забезпеченню реалізації прав на законодавчо визначений розмір оплати праці педагогічних працівників відповідно до закону «Про освіту», дотриманню міжнародних актів щодо недопущення дискримінації в трудових відносинах.

Особливу тривогу викликають наміри звільнити з роботи вчителів, директорів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, яким призначено пенсію за віком та укладання з ними контрактів на 1-3 роки.

Необхідно доповнити законопроект вимогою про наявність у керівника закладу загальної середньої освіти вищої педагогічної освіти та вилучити дискримінаційні додаткові підстави дострокового звільнення керівника закладу, а також передбачити право його повернення на педагогічну посаду, яку він обіймав до призначення на посаду директора.

Розподіл педагогічного навантаження має здійснюватися за погодженням з виборним профспілковим органом та не обмежуватися граничним розміром. Умови та порядок обчислення заробітної плати вчителів та інших педагогічних працівників повинен визначатися на основі тарифікації їх праці.

Необхідно передбачити підвищену на 20-25% оплату праці  педагогічних та інших працівників за роботу з дітьми з особливими освітніми потребами, з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями, в інклюзивних, спеціальних класах (групах), на 30% – за роботу в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а за вчене звання професора – 33%. Профспілка наполягає на нормі про встановлення педагогічному працівникові за виконання обов’язків педагога-наставника доплати у фіксованому розмірі 20%, замість граничного її розміру.

Потребує деталізації узагальнююче поняття «педагогічні працівники», яких нараховується понад 60 посад, виокремивши такі основні, як вчителі, вихователі, практичні психологи, керівники гуртків тощо. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядок їх присвоєння має визначатися Кабінетом Міністрів України. 

Тривалість робочого часу вихователя закладу загальної середньої освіти має становити 30 годин, вихователя, асистента вчителя спеціального закладу загальної середньої освіти, інклюзивних та спеціальних класів закладів загальної середньої освіти – 25 годин на тиждень замість норми для вихователя 36 годин на тиждень.

Неприпустимими є норми законопроекту щодо заборони забезпечувати розвиток мережі комунальних початкових шкіл і гімназій міськими радами міст з населенням більше 50 тисяч, надання права на створення мережі ліцеїв радам тих міст, де населення більше 50 тисяч, а також норми про започаткування діяльності ліцею лише за умови, що у його складі не менше чотирьох 10 класів, заборони здобуття повної загальної середньої освіти, зокрема профільної, у опорному закладі. Ці нововведення призведуть до погіршення і ускладнення для батьків та їхніх дітей умов здобуття відповідного рівня освіти, зокрема супроводу двох і більше дітей до різних типів закладів освіти, бо навіть у містах сучасна інфраструктура та розміщення шкіл не враховує такого розмежування для отримання дітьми відповідного рівня освіти за місцем проживання. Навіть у містах та цілих районах не буде закладів освіти, які забезпечують здобуття учнями повної загальної середньої освіти. За останньою інформацією на сьогодні з 472 міст нараховується 376 з населенням до 50 тисяч.

Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити створення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти на рівні державних стандартів повної загальної середньої освіти з дотриманням штатних, фінансових, трудових нормативів.

У Прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про освіту» необхідно передбачити, що реалізація частини другої статті 61 має здійснюватися з 2020 року із затвердженням відповідної схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних і науково-педагогічних працівників, а після набрання чинності Законом «Про повну загальну освіту» розмір заробітної плати педагогічних працівників не може зменшитися, а умови оплати праці не можуть погіршуватися, якщо ці працівники продовжують обіймати відповідні посади, виконувати відповідні обов'язки та зберігають відповідну кваліфікаційну категорію.

ЦК Профспілки звернувся до Голови Верховної Ради України Д.О. Разумкова щодо підтримки зазначених пропозицій під час розгляду законопроекту у другому читанні та прийнятті в його в цілому як Закон


Завантажити документ razumkovu-0901.pdf [214.81 Kb][122] Завантажити Переглянути документ онлайн  
Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори