Пропозиції Профспілки до державної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», сформував пропозиції та розраховує на їх врахування при доопрацюванні документу.

Профспілка зазначає, що на шляху до самореалізації, інтеграції у суспільне життя та розвитку свого потенціалу молодь щодня зустрічається проблемами серед яких труднощі з отриманням якісної освіти та роботи за фахом та гідної оплати праці; реалізація себе в своїй країні, а не за кордоном; погіршення здоров’я та відсутність безкоштовного, гарантованого Конституцією України кваліфікованого медичного забезпечення; створення міцної сім’ї; відсутність ресурсів для поліпшення житлових умов; відсутність повних можливостей культурного розвитку.

У пропозиціях, зокрема підкреслено, що для соціального становлення молоді та її розвитку визначальним чинником є освіта. Українська молодь орієнтована переважно на набуття вищої освіти, оскільки більш високий рівень освіти підвищує шанси знайти роботу згідною оплатою праці, хоча й не гарантує її отримання, чи створення робочого місця для себе та інших. Саме тому Держава має забезпечити молодим громадянам можливості для отримання освіти в Україні.

Профспілка наголошує, що одними із важливих завдань реалізації Державної цільової соціальної програми має бути:

  • сприяння молоді в отриманні вищої освіти безкоштовно, як відбувається в багатьох провідних країнах світу або шляхом включення вартості освіти до прожиткового мінімуму, що передбачено статтею 4 Закону України «Про освіту»;

  • відновлення кількості осіб, які отримують стипендіальне забезпечення на рівні не менш як 2/3 і не більш як 75 % студентів, а не лише 45 %, як вказано в законі зараз. Тобто, 25-28 % студентів від загалу (кожен четвертий), які успішно навчаються, втратили право на отримання стипендій;

  • створення сучасної мережі гуртожитків для студентів;

  • створення нових робочих місць та сприяння працевлаштуванню випускників закладів вищої, фахової передвищої, професійно-технічної освіти;

  • визнання фінансування освіти державною інвестицією в людський потенціал, сталий розвиток суспільства і держави;

  • виконання норми статті 78 Закону України «Про освіту» щодо забезпечення видатків на освіту в розмірі не менше ніж 7% валового внутрішнього продукту;

  • захист та турбота держави про молодих педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників сфери освіти;

  • забезпечення належними обсягами фінансування підготовки кадрів державними закладами вищої освіти за встановленими нормативами;

  • запровадження обов'язкового державного страхування на випадок захворювання коронавірусною хворобою працівників закладів освіти та розроблення відповідного порядку його здійснення.

У Профспілці переконані, що реалізація вище згаданого позитивно вплине на показники Індексу участі молоді в суспільному житті і сподіваються на врахування зазначених пропозицій при доопрацюванні Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки. 


Завантажити повний текст документу pogodzhennya-proyektu-molod.pdf [218.15 Kb][86] Завантажити Переглянути документ онлайн  
Відділ роботи з молоддю ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори