Концепція розвитку освіти України на 2015-2025 роки – презентація проекту

Концепція розвитку освіти України на 2015-2025 роки – презентація проектуПредставники влади та громадськість розпочали спільне обговорення Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років, проект якої, як уже повідомлялося, було запропоновано до широкого обговорення в суспільстві.

6 листопада в Інформаційній агенції "Укрінформ" відбулася офіційна презентація Концепції та її перше публічне обговорення. Концепція підготовлена громадськими експертами, представниками громадських організацій і запропонована Міністерству освіти і науки України.

Участь у презентації документу взяли Лілія Гриневич – народний депутат, голова Комітету з питань освіти та науки, Сергій Квіт – Міністр освіти та науки України, Інна Совсун та Павло Полянський заступники Міністра, Георгій Касьянов – директор Інституту розвитку освіти, експерти від громадських організацій, ректори та проректори вищих навчальних закладів, педагоги, ЗМІ.

На прохання Міносвіти у співпраці з Комітетом ВР з питань освіти та науки було розпочато роботу над концепцією розвитку освіти, а потім і над дорожньою картою, яка стане наступним кроком.

Концепція охоплює п’ять основних напрямів розвитку освітньої галузі, реформування яких здійснюватиметься впродовж наступних років.

Автори концепції наголошують, що впродовж усього періоду існування незалежної України в освітньому секторі країни накопичувалися численні проблеми системного характеру, основними з яких є занепад матеріально-технічної бази, низька заробітна плата педагогам, зниження соціального статусу працівників освіти.

Також проблемами освітньої системи є неефективна, надміру централізована та застаріла система управління і фінансування, дедалі більша нерівність у доступі до якісної освіти, надмірна комерціалізація освітніх послуг, корупція та зниження якості освіти тощо.

Учасники круглого столу наголошували, що Україні потрібна системна реформа освіти, яка має бути предметом суспільного консенсусу, розуміння того, що освіта – це один з основних важелів цивілізаційного поступу та економічного розвитку.

Першим напрямом Концепції розвитку освіти є приведення структури освіти у відповідність до потреб сучасної економіки та інтеграції України в європейський економічний та культурний простір.

Однім з пріоритетів Концепції розвитку освіти є забезпечення рівного доступ до якісної освіти усім громадянам України та перетворення освіти на соціальний ліфт.

Тож упродовж 2015-2020 років пропонується запровадити комплекс заходів, спрямованих на системне заохочення наукової та професійної активності викладачів, їх міжнародної та внутрішньої академічної мобільності, розширення практик творчих відпусток та стажування, у т.ч. за кордоном. Також вказано на необхідність проведення реформи оплати праці педагогічних працівників: на 2020 рік встановити середню величину річної заробітної плати вчителів на рівні, не меншому ніж річний ВВП на душу населення.

Разом з тим, концепцією передбачено створення національної системи якості освіти та запровадження єдиної системи статистики і параметрів вимірювання якості освіти.

Насамкінець обговорення автори запропонували розгорнути конструктивну дискусію в освітянському середовищі і лише після обговорення Концепція претендуватиме на вагомий документ, готовий до подальшого впровадження.

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України


Концепція розвитку освіти України на 2015-2025 роки – презентація проектуКонцепція розвитку освіти України на 2015-2025 роки – презентація проекту

Концепція розвитку освіти України на 2015-2025 роки – презентація проектуКонцепція розвитку освіти України на 2015-2025 роки – презентація проекту

Концепція розвитку освіти України на 2015-2025 роки – презентація проектуКонцепція розвитку освіти України на 2015-2025 роки – презентація проекту
0
6 листопада 2014
13 506

Схожі публікації


Догори