Розвиток освіти і науки України – у фокусі плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

На Урядовому порталі оприлюднено розпорядження Кабінету Міністрів України щодо плану пріоритетних дій на 2021 рік.

«Серед завдань, що поставлені нами на 2021 рік, – розширення доступу дітей до якісної дошкільної освіти, оновлення змісту загальної середньої та професійної освіти. Це дасть змогу формувати в учнів необхідні для життя компетентності, зокрема громадянські. Також заплановано впровадження нових підходів до організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти, підвищення престижності педагогічної праці та заохочення педагогів до особистого і професійного зростання. Також серед пріоритетів – забезпечення фінансової автономії закладів вищої освіти для провадження своєї діяльності та удосконалення законодавства у сфері науки і технологій», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Згідно з планом, у 2021 році команда МОН має намір здійснити кроки та конкретні дії для реалізації реформ у всіх сферах діяльності Міністерства освіти і науки України за пріоритетами:

 • доступна та якісна дошкільна освіта,

 • Нова українська школа,

 • сучасна професійна освіта,

 • якісна вища освіта і розвиток освіти дорослих,

 • розвиток науки та інновацій.

 • До плану включено ініціативи Президента України щодо:

 • забезпечення дітей якісною дошкільною освітою;

 • розбудови мережі старшої профільної школи;

 • спрощення умов та процедур ліцензування діяльності у сфері вищої освіти;

 • підвищення привабливості системи професійної (професійно-технічної) освіти;

 • забезпечення тісного зв’язку між професійною (професійно-технічною), вищою освітою та потребами ринку праці;

 • запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту для окремих спеціальностей з метою підвищення рівня підготовки магістрів для професій з високим ступенем соціальної відповідальності;

 • створення ефективних дослідницьких та інноваційних  інфраструктур для забезпечення доступу вчених до сучасного обладнання;

 • забезпечення інтеграції до європейського та світового дослідницького просторів та виконання міжнародних зобов’язань України у сфері науково-технічного співробітництва тощо.

Також завданнями Плану передбачено надання державної підтримки щодо оновлення приміщень закладів загальної середньої освіти; оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної освіти; забезпечення фінансової автономії закладів вищої освіти для провадження своєї діяльності; створення умов для забезпечення права на освіту та формування безпечного освітнього середовища у період збройного конфлікту; підвищення ефективності дуальної форми навчання завдяки активній участі підприємств у освітньому процесі; створення сприятливих умов для працевлаштування і кар’єрного зростання молодих вчених тощо.

«Серед законопроєктів, що мають бути розробленні та подані для ухвалення Верховною Радою України, – проєкт нової редакції Закону України «Про дошкільну освіту», який, зокрема, передбачатиме створення умов для забезпечення її широкої доступності та підвищення якості, та законопроєкт «Про освіту дорослих», що створюватиме умови для безперешкодного навчання протягом життя», – підкреслив Сергій Шкарлет.

Іншими нормативно-правовими актами передбачено:

 • створення умов для впровадження старшої профільної школи та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти;

 • забезпечення доступності позашкільної освіти відповідно до інтересів здобувачів освіти;

 • підготовка стандартів профосвіти, вищої освіти за компетентнісним підходом та розширення можливостей дуального навчання;

 • запровадження електронного ліцензування діяльності у сфері вищої освіти;

 • розширення застосування формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти;

 • визначення основних засад формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні на середньостроковий період;

 • вдосконалення механізмів та інструментів реалізації права учасників освітнього процесу та наукових працівників на академічну мобільність;

 • вдосконалення механізмів оплати праці наукових працівників.

За матеріалами – МОН  

Схожі публікації


Догори