Набув чинності закон про тимчасово окуповану територію

Набув чинності закон про тимчасово окуповану територіюНабув чинності Закон України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 6 травня 2014 року № 1237-VII).

Цей Закон визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.

Закон визначає, що тимчасово окупованою територією є: 1) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій; 2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України; 3) повітряний простір над зазначеними територіями.

Згідно із законом тимчасово окупована територія є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

На тимчасово окупованій території на строк дії цього Закону поширюється особливий правовий режим перетину меж тимчасово окупованої території, вчинення правочинів, проведення виборів та референдумів, реалізації інших прав і свобод людини і громадянина.

Правовий режим тимчасово окупованої території передбачає особливий порядок забезпечення прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території.

Україна зобов’язується вживати всіх необхідних заходів щодо гарантування прав і свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією та законами України, міжнародними договорами, усім громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, та підтримувати з ними економічні, фінансові, політичні, соціальні, інформаційні, культурні та інші зв'язки.

Відповідальність за порушення прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованій території покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права.

Примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Федерації не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України.

Громадянам України гарантується дотримання в повному обсязі їх прав і свобод, передбачених Конституцією України, у тому числі соціальних, трудових, виборчих прав і права на освіту, після залишення ними тимчасово окупованої території.

Реалізація прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на надання соціальних послуг здійснюється відповідно до законодавства України.


Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, гарантується виплата пенсії, якщо вони не отримують її від уповноважених органів Російської Федерації.

Громадяни України, які звільнилися з роботи та переселилися з тимчасово окупованої території, за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструються як безробітні та отримують забезпечення та соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття за даними відповідного Державного реєстру.

Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території та не звільнилися з роботи, у разі неможливості продовження роботи на тимчасово окупованій території, для набуття статусу безробітного та отримання соціальних послуг можуть припинити трудові відносини або підтвердити факт припинення таких відносин у судовому порядку за місцем свого перебування.

Громадянам України, які переселилися з тимчасово окупованої території та не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного (паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків тощо), статус безробітного може надаватися за умови пред'явлення тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю цим особам призначається у мінімальному розмірі.

Законом також гарантується право на продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету, участь у конкурсному відборі вступників на навчання у державних і комунальних вищих навчальних закладах України з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

Під час проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму голосування громадян України на тимчасово окупованій території не організовується і не проводиться. Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, створюються умови для вільного волевиявлення під час виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму на іншій території України.

Закон передбачає, що у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя судами Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, правосуддя щодо справ цих територій буде здійснюватися відповідними судами м. Києва.

Згідно з прийнятим законом громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в'їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. В'їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом через контрольні пункти в'їзду - виїзду.

Завантажити документи zakon-1207.doc [128 Kb][249] Завантажити Переглянути документ онлайн , zakon-1237.doc [31 Kb][121] Завантажити Переглянути документ онлайн


Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори